Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 11.12.2018

Stikkord:

Elmia 2018

Smart arena og dronesone

Framtidslandbruket hadde fokus på Elmia Lantbruk. Landbruksmessa i Sverige hadde tatt grep gjennom å samle innovative løsninger i «smart arena», ha et kunnskaps og innovasjonstorg og «drone zone».


Landbruksmessa Elmia Lantbruk i Jönköping er størst i nabolandet med ca. 20.000 besøkende, og arrangeres i oktober annethvert år. I år var husdyr og plantedyrking samlet på samme messe. Samtidig har arrangørene gjort noen grep. I en egen «smart arena» hadde de samlet innovative løsninger fra 14 ulike firma på et område. Fokus var blant annet framtidslandbruket, GPS-løsninger og jordpakking. Dette betyr ikke nødvendigvis enda større maskiner og traktorer. 

På et uteareal i tilknytting til messa fant vi «drone zone». Droner kan i dag telle beitedyr, sjekke villsvinskader, eller oppdage sykdom på åker og eng før skaden skjer. 

På Elmia fantes også et kunnskaps- og innovasjonstorg. Her konkurrerte landbruksstudenter om framtidsløsninger innenfor miljø. Og gårdbrukere fortalte hvordan de gjør det på sin gård. Og der Elmia ikke kunne samle samme type firma på et område, ble det arrangert guida teknikkvandringer med tema som «dyrk smart», «bygg smart» eller «utnytt solenergi riktig». Kanskje noe å tenke på for vår Agroteknikk? Ellers er husdyrhallen med over 300 storfe og en god del småfe et viktig trekkplaster på Elmia. 

Svenskene delte i år ut 10 stk. Elmia innovasjonspriser i gull- og sølvmedaljer til produkter og løsninger som på ulike måter kan bidra til å løfte svensk landbruk framover. For gris/fjørfe var det to nyheter som fikk priser. Det var kameravekten Progrow fra danske Skov (nyhet på Agromek -16, og omtalt i Svin senest sist september). Skov fikk også medalje for Bluefan ventilasjonsvifte som kombinerer høy luftmengde med lavt energiforbruk.

WALK-IN FØDEBINGE Test

Danske J-O stalldesigns svenske avdeling har tatt fram Walk-In, en ny type fødebinge. Løsningen kan bygges ny, men er egentlig lansert som en mulighet for enkelt å bygge om eldre fødebinger. Dette fordi de ofte kan være arbeidskrevende og smågrishjørnet (uten tak) ikke fungerer spesielt bra. Det en oppnår er et smalere smågrishjørne med mulighet for standardløsninger for smågristak. Samtidig letter vi tilgang både til smågrishjørnet og bingen gjennom en 50 cm bred inspeksjonsgang som går inn i to binger på siden av smågrishjørnet. 

Be Free er et østerriksk produkt, og selges i Sverige av Bopil. Bingen er tidligere vist på Agromek i Danmark. Normalbingen i Sverige er på 2,7×2,4 m (6,5 m2), men både bredde og lenge er fleksible. Bredden kan for eksempel variere fra 2,20 til 2,50. Det spesielle er at smågrishjørnet er annerledes plassert midt på bingen mot gangen. På ene siden av dette er det purketro, og på andre siden inngang til bingen. Plasseringen gir enkel tilgang til smågrishjørnet fra gangen, pluss at en også har enkel tilgang til bingen.

BE FREE FØDEBINGE Test
VILLSVINFELLE Test

Lotin har lagd villsvinfeller lenge, men de er stadig blitt forbedret. Mange var interessert i villsvinfella med inngang i begge ender på Elmia. Inngang i begge ender er en fordel, da grisen lettere går inn når den ser utgangen på andre siden. Det legges fôr i bingen, og en lar fella stå noen dager, eller helst uker, der den kun fungerer som fôringsstasjon. 

Når villsvinet er vant til fella spennes den opp. Det hele virker slik at villsvin spiser opp fôret på ei plate i midten. Men det er også fôr under plata. Når fôret er tomt på plata har det trolig samlet seg flere villsvin i fella. Når grisen til slutt vipper opp plata for å få tak i resten av fôret, slår fella ned. Ofte blir flere villsvin fanget samtidig. Rekorden er 18 villsvin fanget på en gang (mange av dem var grisunger) Fella har luker på toppen hvor villsvin enkelt kan skytes. Lotin felle med dobbel inngang er varmgalvanisert og selges med livstidsgaranti. Den koster ca. 25 000 NOK, og er solgt til Danmark og Tyskland foruten Sverige.

Tre på Elmia

VILLSVIN OG GJØDSEL Test

Johan Mattson er bonde i Gimo nord for Uppsala i Sverige. Mattson er mjølkeprodusent med 130 kyr og to roboter gården. Han har som i Norge opplevd et vanskelig avlingsår. 

– Jeg har klart skaffe nok fôr, men kvaliteten ble ujevn, sier Mattson. På Elmia ser han på gjødselsepareringsanlegg. 

– Strø begynner å bli dyrt, og med et slikt anlegg kan jeg lage mitt eget strø til liggebåser, forklarer Mattson. Ellers er villsvin blitt et stadig større problem på gården. 

– I år har villsvin kostet meg rundt 100.000 kr. i avlingsskader. Ideer og gode løsninger her er en alltid på utkikk etter, sier Mattson. 

Jeanetta Blackert tar normalt en tur til Elmia. Hun og mannen Hans driver Blackert Lantbruk i Østergötland 10 mil nord øst for Jönköping. På gården har de kombinert produksjon med 450 purker (fôrer fram ca. 11.500 slaktegriser) og kornproduksjon på 4.300 dekar. Blackert har Topigs Norsvingener både i mor- og fardyr. 

– Vi har testet Topigs Norsvin duroc mot både hampshire og dansk duroc. Vi tror Topigs Norsvin gir best total­økonomi både på mor- og farlinjen, sier Jeanetta. På Elmia har de sett på innredning for å renovere en svinestall pluss at de kjøpte ny drektighets­scanner.

SATSER TOPIGS NORSVIN Test
VENTILASJON Test

Ole Martin Hvidsten fra Sarpsborg var på Elmia. Hjemme har han ammekyr og slaktegrisproduksjon i ombygd kyllinghus.

– Jeg kikket mest på ulike ventilasjonsløsninger og diskutert dem med leverandørene. Når ventilasjonen fungerer bra blir det lite jobb, og artig å gå i grisehuset, sier Ole Martin som er interessert i de små detaljene som gir optimal ventilasjon. Ellers gir besøk på ei slik messe både oversikt over markedet og også nye ideer en kan ta med seg til gården. Ole Martin besøkte også på Agroteknikk, og synes begge messene er gode, men litt forskjellige. 

– Skal en gjøre en handel er det klart enklest på Agroteknikk. På Elmia ble det kun handel av noe betongimpregnering, forteller Ole Martin.