Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smaken av Danmark – i Norge

Det norske selskapet Taga Foods har opplevd stor suksess med å selge blant annet salami og leverpostei under Tulips danske varemerke i Norge.


Smaken av Danmark – i Norge

Det norske selskapet Taga Foods har opplevd stor suksess med å selge blant annet salami og leverpostei under Tulips danske varemerke i Norge.

 

Taga omsatte varer for om lag 150 millioner kroner i 2005, med et plussresultat på tre millioner kroner. Året før var omsetningen vel 180 millioner. Nedgangen i omsetning skyldes redusert aktivitet når det gjelder import av brasiliansk indrefilét av storfe. For inneværende år budsjetteres det med en årsomsetning på cirka 210 millioner. Omsetningen av foredlete danske varer skal vokse, forteller administrerende direktør Torbjørn Tanem i Taga Foods til Svin.

– Dere dreier nå fra import av storfekjøttdetaljer til mer nedskjæring av gris. Skyldes det sjukdomsproblemer ved import av råvare fra Brasil?

– Nei, det skyldes rett og slett at vi vil involvere oss mer i verdiskapningen gjennom skjæring og foredling. Det betyr at import av enkeltdetaljer blir mindre interessant, sier Tanem.

 

FORNØYD MED NYE TOLLREGLER

Det er altså det Trondheimsbaserte Taga Foods som har vært Tulips døråpner i Norge. Taga Foods bruker betydelige beløp på markedsføring. Blant annet sponser selskapet Idol 2006. Samarbeidet med det danske milliardkonsernet Tulip (se egen faktaramme om Tulip) startet allerede for fem år siden, forteller Tanem.

Taga har hatt suksess med å sende norske råvarer til Danmark, for så å få dem tilbake fra Tulips fabrikk i Aalborg på Nord-Jylland i bearbeidet form som for eksempel salami eller leverpostei. Det såkalte pølsesmutthullet, altså at importører til sterkt redusert toll kunne tilsette så mye utenlandsk råvare som de ville hvis bare sluttproduktet inneholdt snev av norske råvarer, er tettet igjen. Fra 1. juli i fjor er det ingen toll på den utenlandske bearbeidingsverdien, hvis en bare bruker norske råvarer som er innfortollet fra før.

– Jeg er fornøyd med det nye regelverket for bearbeiding. Jeg er veldig fornøyd med at det både sikrer norsk landbruk, og samtidig åpner for konkurranse i forhold til etablerte merkevarer på kjøttsektoren. Vi tror at nyskapning krever konkurranse på merkevaresiden, sier Tanem til Svin.

 

BRUKER DANSK SKJÆREKOMPETANSE

Han sier at Taga Foods alltid har basert virksomheten på norsk råstoff. Taga bygger nå ny fabrikk i Norge ved Valsøyfjord i Møre og Romsdal. Og den lokale ordføreren i Halsa jubler. Men det er skjærebedriften Aasheim Kjøtt i Nedre Eiker, Buskerud, som blir Tulips hovedbedrift når det gjelder forsyninger av norske råvarer. Aasheim skal sørge for at grisen stykkes etter Tulips skjæremønster. Fram til nå har Taga hentet råstoffet fra Gildes anlegg på Forus ved Stavanger.

– Det skal vi gjøre fortsatt. Men det nye er at vi ikke lenger kjøper del og del etter behov. Vi har knyttet til oss dansk fagekspertise på nedskjæring. Nå vil vi involvere oss i nedskjæringen av hele dyret. Vi starter forsiktig i Buskerud med en årlig nedskjæring på 1500 tonn. Dette skjer i tett samarbeid med dansk fagkompetanse. Vi tror at nedskjæringsjobben kan gjøres mer effektivt enn slik den gjøres i Norge i dag. Vi tror også at annerledes nedskjæring kan gi oss større utbytte. Slik prisene på svinekjøtt kalkuleres i Norge er det en del å hente på å gjøre nedskjæringen annerledes, sier Tanem.

 

LØNNSOMT Å BEARBEIDE I AALBORG

– Dere satser altså på å kjøpe norsk svinekjøtt, skjære det ned ved en bedrift i Buskerud, sende kjøttet til Aalborg i Danmark, for så å få ferdige danskdesignete kjøttprodukter under dansk varemerke tilbake til norske forbrukere. Hvordan kan dette bli lønnsomt?

– Hvis vi sender en råvare fra Nedre Eiker i Buskerud til midt-Norge, så er faktisk den distansen lenger enn om vi sender den samme råvaren til Aalborg på Nord-Jylland. Det er ikke der poenget ligger. Poenget er at vi har en kostnadseffektiv struktur. Vi har god kompetanse på nedskjæring og utnytting av råstoff, og vi har internasjonal toppklasse når det gjelder foredling og kvalitetssikring av ferdigvareproduksjonen. På toppen av dette har vi altså et sterkt internasjonalt varemerke. Det er summen av dette som skal gi resultater, sier Tanem.

 

HÅPER PÅ NORGESGRUPPEN

Taga Foods i Trondheim importerer og selger dansk salami, bacon og leverpostei til blant annet Coop, Rema og Ica. I Norgesgruppen har de foreløpig ikke kommet inn, men Norgesgruppen har allerede en innkjøpsavtale for dansk salami med Br. Michelsen i Bærum.

Ved den nye fabrikken i Valsøyfjord skal nå flere kjente danske merkevarer produseres for norske forbrukere, eksempelvis dansk rullepølse, kokt skinke, kamstek og hamburgerrygg.

– Når kommer dere inn i Norgesgruppen?

– Det er vi veldig spente på også. Vi opplever stor etterspørsel etter våre produkter fra folk i Norgesgruppesystemet. Vi har også presentert oss i forhold til Norgesgruppen, og vi håper naturligvis å komme i mål med en avtale. Bred distribusjon av produktene er naturligvis viktig, sier administrerende direktør Torbjørn Tanem.

 

Norden er Tulips hjemmemarked

Tulip Food Company er en medlemsbedrift i kjøttsamvirket Danske Slagterier. Tulip er Tulip Food Companys største merkevare. Merket ble registrert allerede i 1912, og er kjent over store deler av verden. Tulip-merket omfatter foredlete kjøttprodukter innenfor kjøl, frys- og konserves. I 1968 fikk Tulip retten til å kalle seg «Leverandør til Det Kongelige Danske Hof».

Produktene markedsføres under varemerkene Tulip (det største), Steff- Houlberg, Gøl, Mou, Den grønne slagter, Livretter og Danish Prime. I USA dessuten under varemerket Majesty, og i Tyskland under varemerket Schächter.

Tulip Food Company har egne salgs- og representasjonskontorer i 9 land, og eksporterer til mer enn 130 land.

Tulip Food Companys produkter lages på åtte fabrikker i Danmark og to fabrikker i Tyskland.

En tredjedel av Tulips produkter avsettes i Norden, som Tulip betrakter som sitt hjemmemarked.