Publisert: 02.05.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktegrishus i minus

I Stadsbygd nord for Trondheimsfjorden bygde svineprodusentene, John Langmo, Asbjørn Flenstad og Isak Vedmundstad felles slaktegrishus for 13 år siden. Her fôrer de fram egen smågris, men noen gullgruve er det ikke.


Slaktegrishus i minus

I Stadsbygd nord for Trondheimsfjorden bygde svineprodusentene, John Langmo, Asbjørn Flenstad og Isak Vedmundstad felles slaktegrishus for 13 år siden. Her fôrer de fram egen smågris, men noen gullgruve er det ikke.

Johns datter May Britt har nå gått inn i samarbeidet i stedet for John, men eller går grisehuset som før. Bedriften heter Fosengris SA og er organisert som et samvirkeforetak. Det er bygd etter gammel konsesjon, og nærmere 1500 slaktegriser fôres fram i året.

Huset har en mottaksavdeling for smågris slik at grisen kommer hit allerede ved fem ukers alder. Huset kostet noe under fire millioner kroner inkludert egeninnsats da de ble bygd. Det er noe ekstra påkostet med opplegg for fôringsforsøk.

Siden dette er et samarbeidsprosjekt må alle kostnader dekkes hvert år, og en har fullstendig regnskap. De tre eierne tok i starten ut 130 kroner per time, men det er økt til 140 kroner. I 2013 var dekningsbidraget 270 kroner per slaktegris, ned cirka 50 kr fra 2012 (tallet er smågris fra fem ukers alder fram til slakt). Når lønnskostnadene er trukket fra ble det klart minustall på regnskapet i 2013. I sum siden 2001 har heller ikke grisehuset vært noen gullgruve. Fortsatt gjenstår nesten to millioner i gjeld.

– Vi er så vidt i pluss, men det snus fort til minus hvis det blir flere svake år, sier Langmo. Arbeidsforbruket i grisehuset har vært drøyt 1000 timer i året. Da er smågrisdelen pluss noen fôringsforsøk for Felleskjøpet inkludert. Men det siste får de ekstra betalt for.