Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ser svenske muligheter i nye EU


Ser svenske muligheter i nye EU

 

Direktør Åke Rutegård i den svenske kjøttbransjeorganisasjonen, som samler både privatslakteriene og samvirkeslakteriene, tror at mange svenske næringsmiddelforetak ser muligheter til økt handel i nye EU. Det kan bli lettere å drive butikk når tollavgifter forsvinner og byråkratiet reduseres, skriver Rutegård i bransjebladet.

For kjøttindustrien betyr EUs utvidelse 75 millioner nye forbrukere. På kort sikt er store deler av kjøttindustrien i de gamle medlemslandene konkurransedyktige i de nye EU-landene, først og fremst fordi effektivitet og produktivitet i kjøttproduksjonen er atskillig bedre i de gamle EU-landene.

Men på sikt kan utviklingen i kjøttindustrien i de nye medlemslandene utgjøre en trussel mot de gamle, tror Rutegård.