Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Savner kraftfôrkonkurranse

– Vi har lenge kjempet for en ny struktur i kraftfôrindustrien i Felleskjøpet i Trøndelag, men dessverre til ingen nytte. Da er det nødvendig å ta saken i egne hender. Bøndene taper store penger på at det ikke tas i bruk effektiv teknologi.

 


Savner kraftfôrkonkurranse

– Vi har lenge kjempet for en ny struktur i kraftfôrindustrien i Felleskjøpet i Trøndelag, men dessverre til ingen nytte. Da er det nødvendig å ta saken i egne hender. Bøndene taper store penger på at det ikke tas i bruk effektiv teknologi.

 

Dette sier tre av de fem initiativtakerne til Trippel 09 som Svin møtte på grensa mellom Levanger og Verdal, noen stenkast fra den gamle private Rindsemmølla som Felleskjøpet nå driver, men som en av initiativtakerne til Trippel 09 tidligere eide og drev privat sammen med andre lokale eiere. Det er her, i Innherred og midt i kjerneområdet av Nord-Trøndelags samlete kraftfôrforbruk på 250 000 tonn, at initiativtakerne vil bygge et nytt og framtidsrettet anlegg. Bare i disse to kommunene Levanger og Verdal er kraftfôrforbruket årlig på 80 000 tonn. Da er det naturlig for Svin å starte diskusjonen med følgende inngangsspørsmål;

– For utenforstående høres det unektelig merkelig ut at en håndfull bønder planlegger å bygge enda et anlegg i et område som fra Trondheim til Namsos allerede teller nærmere ti anlegg i drift? Dere sier at kraftfôrindustrien må rasjonaliseres, og dermed planlegger dere det ellevte anlegget? Hva har dere skjønt som eierne av de ti andre kraftfôranleggene rundt Trondheimsfjorden ikke har skjønt?

– Saken er den at vi lenge har prøvd å få til effektivisering av kraftfôrindustrien i Felleskjøpet rundt Trondheimsfjorden, men vi møter døve ører. Anleggene er for små, urasjonelle, og ligger i byer og områder hvor slik industri ikke hører morgendagen til. Ingen vil investere i ny, moderne og effektiv teknologi, og det er vi, kraftfôrkjøperne som betaler regninga for det. Det er enorme konkurransefordeler å hente i ny og moderne prosessindustri. Vi kan produsere ti ganger større kraftfôrmengde som dagens produksjon ved Rindsem Mølle med like mange ansatte som de har nå. Et moderne anlegg ved industrikai kan dessuten bruke grønn energi ved å få tilgang på varmt vann og steam i fjernvarmerør. Og famfor alt; inntransportkostnadene kan halveres i forhold til dagens struktur. Og vi tror at vi kan lage et kraftfôr som er bedre enn dagens. Det koster like mye å frakte en hvetekilo fra USA/Canada med båt til Trondheim kai som det koster å losse og lesse den samme kiloen og frakte den til en fabrikk på Frosta. Slik kan vi ikke ha det lenger, sier Jorulf lello, Ottar Røstad jr. og Arne Mats Lie til Svin. Ole Jørstad og Eilif Due er de to andre initivtakerne bak Trippel 09-prosjektet.- Bonden må profesjonaliseres både som eier og bonde. Vi kan ikke drive politikk i butikken vår, les Felleskjøpet. Innkjøpsamvirket er til for å skaffe oss best mulig driftsmidler billigst mulig, sier Jorulf Lello.