Publisert: 14.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samarbeid sender Steinkjer i tet

Med nærmere 270 000 griseslakt i året blir Norturas Steinkjeranlegg det største griseslakteriet i Norge fra høsten av. Det er det nye samarbeidet mellom Spis og Nortura som sender Steinkjer opp i tetplass.    


Samarbeid sender Steinkjer i tet

Med nærmere 270 000 griseslakt i året blir Norturas Steinkjeranlegg det største griseslakteriet i Norge fra høsten av. Det er det nye samarbeidet mellom Spis og Nortura som sender Steinkjer opp i tetplass.    

– Vi forbereder nå en fase med tilpasninger og ombygginger i februar for å takle økt slakting fra september, sier daglig leder ved Norturas Steinkjeranlegg Jan Tore Flak til Svin.

I dag blir det slaktet omlag 210 000 griser i året ved anlegget, pluss purkeslaktingen. Men fra høsten tilflyter det anlegget ytterligere 50 – 55 000 griser fra leverandører til Spis og tidligere Midt-Norge Slakteri. Flak forbereder seg derfor på å takle et slaktevolum på inntil 270 000 griser på årsbasis fra høsten av.

Rent griseslakteri

Norturas Steinkjeranlegg har lange vært et av landets få rene griseslakterier. Nedslagsfeltet er fra Nordlandsgrensa i nord, til grensene mot Hedmark og Oppland i sør. Noen kommuner i Møre og Romsdal leverer også grisene sine til slakting ved Steinkjeranlegget. Men det aller meste av råstoffet, cirka 80 prosent, produseres innenfor en radius av halvannen times kjøring fra slakteriet i Steinkjer. Kommunene Verdal, Levanger og Skogn er tunge på gris.

Omlag åtte millioner kroner skal nå brukes for å tilpasse anlegget til økt slakting. Nortura skal kun utføre leieslakting for Spis. Skjæringa av egne merkevarer fortsetter som før. Det er en moderne og imponerende skjæreavdeling på Steinkjer. Hele skjærelinja ved anlegget ble fornyet i 2006.

Stabil konkurransesituasjon

– Tror du det som nå skjer vil påvirke råvaretilgangen mellom de to konkurrerende slakteriene?

– Vi har som kjent mottaksplikt. Leieslaktinga er en samarbeidsløsning som vi har kommet fram til. Ut over dette konkurrerer vi fortsatt både i førstehåndsleddet (råvaretilgangen) og i sluttleddet når det gjelder ferdigvarer. Våre merkevarer vil møte like hard konkurranse i sluttmarkedet som før, og omvendt, sier Flak.

Han påpeker at konkurransesituasjonen mellom slakteriene i Trøndelag har vært ganske stabil sammenliknet med det en opplever andre steder i landet.

– Mitt inntrykk er at samvirketanken står sterkt hos mange produsenter, og stabilitet har preget vår virksomhet så langt. Men det er klart at vi har konkurranse, og vi skal tåle konkurranse, sier han.

Ny konkurrent i skorpa?

Det siste spenningsmomentet som diskuteres i trønderbygdene nå er om Fatland gjør noe mer enn bare å orientere seg om mulighetene i Trøndelag. Mens Steinkjeranlegget oppgraderes til å takle større slakting i februar, vil Midt-Norges gamle anlegg i Verdal bli brukt så lenge Steinkjeranlegget er stengt.  Purkene skal slaktes ved Midt-Norges gamle anlegg i Levanger. Flak understreker at Spis har vært flinke til å bidra til gode løsninger i denne mellomfasen for å få klartgjort nødvendige tilpasninger til økt slaktevolum. 

Planen er å klare det innenfor den eksisterende bygningsmassen i Steinkjer. Det er også meningen å fortsette med samme ett-skiftsløsning som før når slaktinga utvides til høsten.