Publisert: 07.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Salmonella fra biogassgjødsel


Salmonella fra biogassgjødsel

Det er funnet salmonella i biogjødsel fra et biogassanlegg ved Lidköping i Sverige. Slik smitte trenger ikke være alvorlig, men en er bekymret for at kontaktsmitte kan spres til for eksempel ville dyr. I anlegget er det nå gjort tiltak med oppvarming av gjødsla (ATL).