Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Riktig rase ved sikk-sakk-kryssing

Besetninger med sikk-sakkkryssing har behov for å se purkas farrase ved bedekning for å kunne bruke rett rånerase. Ingris web har nå utvidet rasetabellen slik at rase på far og morfar vises riktig hos slike krysningsdyr i registreringsbilder og rapporter.


Riktig rase ved sikk-sakk-kryssing

Besetninger med sikk-sakkkryssing har behov for å se purkas farrase ved bedekning for å kunne bruke rett rånerase. Ingris web har nå utvidet rasetabellen slik at rase på far og morfar vises riktig hos slike krysningsdyr i registreringsbilder og rapporter.

 

Rasekoder

Det har kommet signaler fra besetninger som driver sikk-sakk-kryssing om at de har hatt vansker med å finne ut hvilken rase de ulike krysningspurkene hadde. I Ingris består rasekoden av fire siffer som avspeiler besteforeldrenes rase. Siffer 1 = mormors, siffer 2 =morfar, siffer 3 = farmor og siffer 4 = farfar. Rasen kan beskrives både som kode og tekst. De ulike tallene i koden forteller hvilken rase dyret har. Landsvin har kode 2, og yorkshire kode 1. Inntil nylig taklet ikke Ingris rasen hos krysningsdyr i et sikk-sakk-system godt nok. Etter et par generasjoner med kryssing ble de fleste purkene vist med ukjent rase. Ukjent rase vises med koden 0 og ?, eller «Unknown» som tekst. Vi ønsker at Ingris web skal være et godt verktøy for alle typer besetninger. Med bakgrunn i innspill fra felten er det derfor gjort endringer i Ingris web slik at både far og morfars rase kommer til syne i et dyrs rasekode. Når en av besteforeldrene, som oftest mormor, er krysningsdyr vil dette avspeile seg i barnebarnets rasekode som «null» og ? som tekst. Ei typisk sikk-sakkpurke vil ha rasen 0211 (?LYY) eller 0122 (?YLL). Dyrets rasekode og tekster finner du i purkekortet, bildet for innmelding og merka smågris. I tillegg vises rasen på purkene i rapporten «Aktive avlsdyr».

 

Merking ved egenrekruttering

Ved egenrekruttering, enten det dreier seg om sikk-sakk eller ikke, bør det registreres ørenummer til og fra for de purkene i kullet som skal er potensielle livdyr i forbindelse med registrering av grising. Dersom grising registreres tidligere enn merking kan den lagrede grisingen søkes opp igjen og opplysningen om merking legges til senere. Dette kan også registreres i purkekortet. Ved å registrere merka dyr på denne måten finner programmet selv ut fødselsdato, rase, mor og far på ungpurka ut fra registrering av bedekning og grising hos mora. Slike merka ungpurker hentes automatisk fram som purker når du registrerer første bedekning på dem.

 

Nå kan du skrive ut purkeoversikten

Purkeoversikten er mye brukt i Ingris. I web-versjonen har vi inntil nylig manglet mulighet til å skrive den ut. I siste versjon er heldigvis utskriftsmuligheten på plass. Ved å klikke på den hvite knappen «Skriv ut» i purkeoversikten kan den skrives ut som et PDF-dokument.