Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Registrering av defekter på individuelt merkede unger

Dette er en artikkel om hvordan du går frem for å registrere defekter på individuelt merkede unger i Info Gris Win. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i at du har kjennskap til Info Gris Win fra før.


Registrering av defekter på individuelt merkede unger

Dette er en artikkel om hvordan du går frem for å registrere defekter på individuelt merkede unger i Info Gris Win. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i at du har kjennskap til Info Gris Win fra før.

 

Fremgangsmåten er egentlig enkel og rett frem, og består hovedsaklig av følgende operasjoner:

1 Klikk på ett dyr på dagsorden. Dette henter frem purkekortet til dyret.

2 Klikk på fanen for siste kull. Dette henter opp kullkortet til dyret.

3 Registrer grising hvis purka ikke har registrert grising på siste kull fra før. Dette forutsetter også at det er lov å registrere grising på siste kull. Purka må være bedekt tilstrekkelig langt tilbake i tid for at dette skal være lov.

4 Klikk på fanen merket «Individ» til høyre på kullkortet. Dette henter opp listen med unger på kullet som vist på følgende bilde:

5 Registrer en eller flere merkede unger. For at du skal kunne registrere defekter på unger må disse være merket, ellers kommer de ikke opp i listen over Individ defekter. Hvis kullet allerede har merkede unger kan du hoppe over dette punktet.

6 Klikk på fanen merket «Individ def.» til høyre på kullkortet. Dette henter opp listen der du registrerer selve defektene som vist på bildet øverst på neste side. Du kan registrere følgende verdier: Nummer, Dato, og Defekt type.

 

Nedenfor følger litt mer utfyllende informasjon om selve registreringen.

Øverst til høyre like over listen med defekter finner du et rødt kryss og en grønn pil. Det røde krysset sletter linjen som er merket. Den grønne pilen registrerer en ny linje i listen.

Klikk på den grønne pilen for å registrere en ny linje hvis det ikke er noen blanke linker tilgjengelige i listen. I kolonnen for nummer klikker du på den lille svarte pilen til høyre på linjen for å velge blant de merkede ungene du registrerte i punkt 5 ovenfor.

I den midterste kolonnen for dato taster du inn dato på formatet dd hvis registreringen din er i inneværende måned, ddmm hvis registreringen er i inneværende år, eller ddmmyy hvis du vil spesifisere både dag måned og år. Programmet vil automatisk gjøre om det du taster inn til en gyldig dato, og finne måned og år automatisk hvis du ikke spesifiserer dette i inntastingen din.

I den siste kolonnen helt til høyre velger du defekten du vil registrere fra listen som kommer frem når du trykker på den lille svarte pilen helt til høyre i kolonnen.

Dette fullfører registreringen av defekter på merkede unger.

Lykke til!