Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Stikkord:

Rammebetingelser

I skrivende stund har vi på høring forslag knyttet til konsesjonsregelverket i norsk svineproduksjon.


Geir Heggheim, styreleder Norsvin

Høringsforslaget innebærer at smågris- og kombinertprodusentene i tillegg til dagens målepunkt også må forholde seg til en ny grense for utrangerte purker.

Det er nå årsmøtetid i fylkes- og lokallag hvor høringsforslaget skaper stort
engasjement. Norsvin styrebehandler saken 8. mars, og vi skal sørge for at alle høringsuttalelser settes opp mot hverandre. Vår uttalelse skal bygge på våre
retningsgivende perspektiver gjennom alle år, nemlig at vi skal ha svineproduksjon i alle landsdeler.

Konsesjonsregelverket er til for å regulere strukturen i næringa, og ikke markedet. I praksis kan vi likevel ikke stikke under stolen at det ene vil ha overslag til det andre. Det betyr at vi nå bør være forsiktig med å innrette innskjerpingen
på en slik måte at den vil bety produksjonsvekst i næringa. Det er det siste vi trenger akkurat nå. Nå trenger vi markedsbalanse. Takket være iherdig dugnads­innsats i form av reduksjon i bedekningene ser vi nå en svakt fallende produksjon. Vi ser også at utkjøpsordningen satt i verk av markedsregulator realiseres.

Sist men ikke minst har vi også forventninger til Omsetningsrådets gjennomgang av virkemidler. Dette vil forhåpentligvis gi oss nye framtidige reguleringsverktøy.

Jeg ønsker å peke på disse markedsmessige forholdene, fordi vi akkurat nå trenger å styrke økonomien i norsk svineproduksjon mest av alt.