Publisert: 06.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Purkering nr 14 på Eidsvoll

Purkene har akkurat flyttet inn hos nye Bjørke purkering på Eidsvoll. Ringen er nr 14 i Norge og sikrer en stor andel av tilførslene til slakteriet Furuseth.


Purkering nr 14 på Eidsvoll

Purkene har akkurat flyttet inn hos nye Bjørke purkering på Eidsvoll. Ringen er nr 14 i Norge og sikrer en stor andel av tilførslene til slakteriet Furuseth.

  

Det er en fredag i April på Bjerke gård i Eidsvoll. Purkene har akkurat flyttet inn i den nye Bjørke purkering. Driftsleder Ola Kjorstad er spent. Neste uke starter inseminering. Kjorstad kommer fra gård med sau i Gudbrandsdalen. Men framover blir det inseminering av gris på Eidsvoll som gjelder. Hver andre uke skal 100 purker få seg en dose eller to hver.

 – Vi har ca. 80 purker i pulja og da trenger vi i å inseminere rundt 100, sier Ola. Han har jobbet for Furuseth og deres tidligere minipurkering et halvår allerede.

– Jeg vet hva jeg går til, og arbeidsforhold/opplegg rundt dette er mye bedre i det nye fjøset. Med seg har han Marthe Haraldsen fra Nannestad. De to står for det  meste av jobben i det nye navet. Det er resultat av insemineringen de vil bli målt etter, og til å hjelpe seg har de fire råner som konsulenter.

Pris ca 17 millioner

Fjøset er bygd nøkkelferdig av Gråkjær med innredning fra Fjøssystemer. Alt arbeidet inkl. grunnarbeid på tomt ble satt bort. Sluttpris ble ca 17 millioner inkl. kum eller ca 5700 kr per m2.  siden huset måler 88×32 m eller ca. 3000 m2 med tilbygg (servicerom). Huset er bygd med danske betongelementer. Det er ventilasjon med luftinntak fra loft og utgjødsling med vakuum. Her er insemineringsavdeling med to tallebinger som hver rommer 40 insemineringsbåser. Ved siden av er det avdeling for ungpurker/rekrutteringsdyr. Denne er delt i to rom, der det ene er karantenerom for småpurker.

– Vi kjøper inn småpurker som rekrutteringsdyr, Trolig vil vi kjøpe nærmere 60 småpurker i måneden, opplyser Kjorstad.  

Det som kanskje er mest spesielt i det nye navet er avdelingen for drektige purker. Her finnes 14 binger med ny type transponderfôring. Bingene her måler 27,9 x 7,4 meter og  har plass til  45 purker. I tillegg finnes en «treningstransponder» i bedekningsavdelingen.

Siste versjon transponder

Transponder fôrstasjonene er fra Big Dutchmann. Samme type finnes i Norge fra før, men på den nye versjonen kan sidelemmene i selve stasjonen enkelt demonteres.

– Dette gjør opplæringen av purkene mye enklere. Det kan være vanskelig å få purkene til å forstå at maten er i fôrstasjon, forklarer Kjorstad. Tas sidelemmen av forstår purkene dette mye raskere. Ulempen med å ta av sidelemmene er uro og at purkene spiser av hverandres rasjon.

– For en kort periode med opplæring er det likevel å foretrekke. Vi har nettopp tatt i bruk det nye grisehuset, og etter et par dager uten sidelem forstår nesten alle purkene hvordan det hele fungerer, forklarer Kjorstad. Særlig ungpurkene tok dette veldig raskt, mens de eldre som er vant til et annerledes opplegg brukte lenger tid. Tre av de gamle purkene gav Kjorstad også opp og flyttet de til andre binger. En viktig fordel med transponderfôring er at du kan fôre alle purkene individuelt. Selve stasjonen er imidlertid svindyr. Prislappen er i følge Fjøssystemer ca 150 000 kr. Det vil si en investering på over to millioner bare i transponderstasjoner i dette bygget. Men du sparer inn noe i form av areal, og dermed byggekostnader.  

Dessuten er det spesielt hos Bjørke purkering at de tester et nytt drektighetsfôr i transponderavdelingen, FK purkenav drektig. Det vil si at navet har to fôrslag. Ungdyr pluss bedekningsavdelingen får det vanlige FK purkenav, et noe mer energirikt og litt dyrere fôr.

– Det nye fôret prøves nå ut hos to kunder og det stemmer at Bjørke purkering er den ene, forteller Janne Fossum i Felleskjøpet Agri.

Satellitter fra Hallingdal til Gudbrandsdal

Det er 10 satellitter i Bjørke purkering spredt over det meste av Østlandet. Ytterpunktene er Bromma i Hallingdal, Skjeberg i Østfold og Ringebu i Gudbrandsdalen. Men hovedtyngden av satellittene finnes rundt Mjøsa. Størrelsen på de ulike satellittene varierer fra 24 til 66 purker. Den største har utvidet konsesjon. Satellittene får purker hver 8 uke, men hos to av satellittene skjer dette hver 16 uke.  Furuseth har egentlig hatt en minipurkering i sju år men da med fem satellitter. Nå nesten tredobles tallet på purker.

– Det hele blir også nesten enklere å administrere, da det til en hver tid er ca. 80 purker i pulja. Tidligere var det ujevnt antall, forteller Kjorstad. Noen av de 10 satelittene er nye som svineprodusenter, mens andre øker produksjonen for å matche det nye navet.