Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisøkning kraftfôr

 


Prisøkning kraftfôr

 

Vi opplever for tiden svært sterk prisøkning på kraftfôr. Tilbakemeldinger forteller om prisøkninger på mellom 40 til 50 øre pr kg på ett år. I hht Grisebørsen i Svin, som henter inn sine tall fra FK Agri, kostet 1 FE Format Norm (inkl. frakt og rabatt) kr 2,53 i juni 2007. Ett år senere hadde prisen steget til 2,78, mens den forventes å passere 3 kroner i mars neste år.

Jordbruksavtalen i 2007 førte til uendret pris på norske råvarer, mens kraftfôrprisen økte med 24 øre i løpet av avtaleåret 2007/2008. Den største økningen skjedde i løpet av vinteren/våren 2008. Denne sterke økningen ble behørig påpekt av Norsvin i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger

Årets jordbruksavtale ga så en prisøkningen på 20 øre pr kg fôrkorn i tillegg til 6 øre redusert prisnedskrivingstilskudd. Toll på importert vare ble justert samtidig, for å gi et «riktig» prisforhold mellom karbohydrater og protein fra importerte varer. Ut fra jordbruksavtalen skulle derfor kraftfôrprisen også stige med 26 øre pr kg når årets kornavling var på plass.

Norsvins styre mener at det er viktig at Norsvin markerer seg i kampen for å holde kraftfôrkostnadene nede, og vil møte med ledelsen i Norske Felleskjøp og Bondelaget for å få synliggjort årsaken til denne prisutviklingen.