Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Stikkord:

Pigg – ny avvenningsblanding

En smidig overgang fra die­perioden til smågrisperioden reduserer forekomsten av diaré og behovet for behandling.


Av Anne Stine Ekker, Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Felleskjøpet lanserer ei ny avvenningsblanding som styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse. Flere produsenter som har hatt store utfordringer rundt avvenning, har testet denne blandinga og opplevd svært god effekt.

Den nye blandinga skal bare brukes fram til rundt to uker etter avvenning, slik at vanlig smågrisfôr brukes gjennom resten av smågrisperioden.

Under deler vi tre hovedprinsipper som vi har hatt fokus på i utviklingen av dette avvenningsfôret.

Hindre overskudd av næringsstoffer som gir gode vekstvilkår for bakterier
Når overskudd av næringsstoffer passerer gjennom dyras fordøyelse uten å bli absorbert, får ugunstige bakterier gode vekstvilkår. For å hindre overskudd av ufordøyd protein har vi i 

Format Pigg både redusert mengden protein og valgt proteinråvarer med svært god fordøyelighet.

Ung gris har et stort potensiale for tilvekst, og generelt er proteinnivået høgt i smågrisfôr. I besetninger der avvenningsdiaré er en utfordring handler det imidlertid ikke først og fremst om tilvekst i de to første ukene etter avvenning, men om en skånsom overgang som sikrer tarmhelsa og slik legger et godt grunnlag for vekst i ukene som følger.

Riktig valg av fiberkilde er også et sentralt element i denne blandinga, og igjen handler det om å redusere mengden substrat for bakterievekst. Ufordøyelig fiber passerer gjennom fordøyelsessystemet, bidrar til økt fôropptak og en mer velfungerende tarm. 

Sikre surt miljø i magen slik at proteinfordøyelsen settes i gang
Nylig avvent smågris har ikke stor nok utskillelse av saltsyre til å opprettholde lav pH i magen. Lav pH er nødvendig for å aktivere de enzymene som bryter ned protein. Lav pH i magen hindrer også bakterier i å forflytte seg fra magen og over i tynntarmen. Format Pigg har en sammensetning som bidrar til å senke pH i magen.

Tarmen er kroppens aller viktigste immunorgan, og dersom vi sørger for at smågrisene har en velfungerende tarm, betyr det god fôrutnytting, mindre diaré og mindre behov for behandling.

Ta vare på tarmveggen slik at næringsstoffer kan absorberes, mens uønskede stoffer ikke får passere
Et kontinuerlig inntak av fôr er nødvendig for å opprettholde tarmveggens funksjon. Opphold i fôrinntak er svært uheldig, og øker umiddelbart risikoen for diaré. Så selv om overskudd av næringsstoffer skal unngås, er det viktig at tarmcellene hele tiden har noe å jobbe med. Å sikre at alle smågrisene har et godt fôropptak på avvenningsdagen er derfor svært viktig. Forsøk har vist at et fôropptak på 200 g avvenningsdagen reduserer risikoen for diaré.

Noen mikromineraler har i store doser god effekt mot avvenningsdiaré. I den nye avvenningsblandingen har vi tatt i bruk mineralkilder som selv i lave doser beskytter tarmcellene effektivt. Sammen med de andre tiltakene i denne blandinga, vil man kunne redusere behovet for medisinsk behandling betydelig.

Lønnsom forebygging
Gode løsninger i forbindelse med avvenning av smågris er både god dyrevelferd og god økonomi. Forebygging er mer lønnsomt enn behandling, og mindre behov for bruk av medisinsk sinkbehandling eller antibiotika er viktig både av hensyn til miljøutslipp og fare for resistens. Med Format Pigg har vi gjort vårt beste for at smågrisen skal oppleve en smidig overgang fra die­periode til smågrisperiode. Som smågrisprodusent må også du gjøre ditt beste for å sikre god hygiene og lavere smitterisiko.