Nye krav ved fôrimport utenfor EØS

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Det ble innført flere dyrehelse­krav for høy og halm som ­importeres til dyrefôr fra land utenfor EØS-området den 22. oktober i høst. De nye tilleggskravene gjaldt fra samme dato.

Gir seg med tungt hjerte

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

– Jeg tegner utkjøpsavtale, ja. Men jeg er veldig kritisk, særlig til slaktegrisdelen av avtalen. Det er med tungt hjerte at jeg skriver under på utkjøpsavtalen, sier Trond Dahlen (65).

Bærekraft – en trussel eller mulighet?

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Den siste tidens fokus rundt klima og bærekraft kan for norsk husdyrproduksjon føles som en kald motvind. Det hele toppet seg med EAT-rapporten som konkluderer med at kjøttforbruket må dramatisk ned for å redusere klima- avtrykket.     

Ser stort dansk potensiale

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Det bekymrer ikke Topigs Norsvin at andre selskapers genetikk kan slå dem på antall levendefødte grisunger. Interessen for robuste purker som kan ta vare på ungene sine øker også i Danmark.

Fortsatt nedtur for Nortura

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Nedturen fortsetter for Nortura, som kan vise til et overskudd før skatt på 26 millioner kroner i fjor.

Rammebetingelser

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

I skrivende stund har vi på høring forslag knyttet til konsesjonsregelverket i norsk svineproduksjon.

Svineproduksjon ved et veiskille

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Mange svineprodusenter føler nå at produksjonen deres står ved et veiskille. Stram økonomi over lengre tid har presset økonomien og betalingsevnen hardt. Dette skyldes først og fremst ubalansen i svinekjøttmarkedet. Den svir.

Tid for Ingris årsoppgjør

Publisert: 25.01.2019 Oppdatert: 25.02.2019

Alle data for 2018 må registreres i Ingris innen 28. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for svinenæringen.