Mens det er fosfornormen på 2,2 kg fosfor pr. daa som begrenser svenske bønders bruk av husdyrgjødsel, kan danske grisebønder bruke ca. 50 prosent mer fosfor per dekar.
Det er i år 10-års jubileum for maratonløpet med ny gjødselforskrift i landbruket. I fjor skrev vi at forskriften skulle ut på høring i 2019.
Telemarksreaktoren ble lansert på Dyrsku’n i Seljord i ­september. Firmaet Telemark Technologies i Notodden skal selge reaktoren.
Greve Biogass i Vestfold dobler produksjonen og investerer også i produksjon av flytende biogass. Biokraft Skogn bruker litt storfegjødsel i sin gigantsatsing, mens Romerike Biogass og Ecopro i Verdal tenker bruk av husdyrgjødsel som neste steg.
I nabolandet i øst vokser solceller mest blant fornybare energikilder.
Marit Rimestad og Magnar Fjeldheim i Vindafjord i ­nord-Rogaland har investert 700 000 kroner i solenergi. – Jeg tror investeringen vil være nedbetalt på 10 år, sier Magnar.
Gårdbrukere satser på solenergi. Svinebøndene Svenn Husebråten i Marker, Østfold og Magnar Fjellheim i Vindafjord, Rogaland er blant de som har investert.
Christine og Knut Aalton i Bromma bygde grisehus og satset på smågrisproduksjon. I fem år slet de med diaré og prøvde mange ulike tiltak. Nå har de vært uten diaré og sinkbruk i over et år.