Hvilken struktur vil vi ha i morgendagens svineproduksjon?

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Som vi alle kjenner til, ønsket staten under siste jordbruksforhandlinger å tydeliggjøre konsesjonsregelverket vi har i dag. Det er spesielt engangspurkeproblematikken staten ønsker begrens­ninger på.

Smitterisikoen er stor

Publisert: 06.04.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det alle svineproduserende land i Europa frykter aller mest om dagen er afrikansk svinepest. Det er smittetrussel nummer én. Ingen behandling eller vaksine kan knekke den, og skade­potensialet er enormt.

Aksjeselskap i landbruket

Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det har tradisjonelt vært en politisk målsetning at landbruksarealer i størst mulig grad skal være eid av privatpersoner. Solberg-regjeringen har et nytt syn på dette: Nå skal det legges til rette for at aksjeselskaper enklere kan tre inn i landbruket.

Et mer veiledende mattilsyn

Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Landbruks- og matdepartementet vil ha et mer veiledende mattilsyn. Dette går fram av det årlige tildelingsbrevet som departementet gir til Mattilsynet.

En historie om pratsomme råner

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Om du skulle befinne deg langt ute i skogen i Vang i Hedmark, er det mulig du får øye på en avkjørsel merket «Norsvin Alfa». Her finner vi produsentene av svine­næringas edle dråper, seminrånene.

Ekstra tid pluss tilskuddsfôr gir resultater

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Liv Borgersen i Gjesdal startet med slaktegris for 10 år siden. Resultatene har stadig blitt bedre. Oppskriften er gode rutiner, tilskuddsfôring, ta seg bedre tid i grisehuset, ha ledige sykebinger pluss et hale­bitingstriks.

Nå kommer handlingsplanen

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Det lages nå en handlingsplan med sikte på å ha minst mulig villsvin i Norge. I fjor ble det skutt 300 villsvin bare i Østfold. Den store frykten er et utbrudd av afrikansk svinepest.

Fem innsett med slaktegris

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

I ti på topp lista i Ingris 2017 finnes en slakteprodusent som skiller seg litt fra de andre. Mattingsdal i Hå på Jæren satser på rask framfôring, lav slaktevekt og fem innsett i året.