I gjennomsnitt fikk purkeringene et nullresultat i året 2018, og omsetningen gikk ned en million. Men det er en del variasjon i både drift, ­resultater og eieforhold.
Den unge veterinæren Bohdan Ivanets (25) fra Ukraina kom inn i grisehuset på Høyland bare en måned eller to før konkursen smalt.
– Det er god nok plass her. Huset er skalert for å produ­sere mye gris, sier Johanna Håland og Ingvar Garpestad. De kjøpte konkurseiendommen i Lye for 14,2 millioner kroner.
I 39 saker som Riksrevisjonen har gjennomgått ble det gjennomsnittlig brukt sju år fra første inspeksjon til vedtaket om aktivitetsforbud.
Det er ikke bare jærbønder som ser til Danmark for å lære jord- og husdyrbruk. Nå reiser også danske ungdommer til Øksnevad på Jæren for å lære.
– I det store og hele er jeg fornøyd med hovedrammene i det nye konsesjonsregelverket. Det har tatt tid, men jeg er fornøyd med at det kom, sier Norsvins styreleder Tor Henrik Jule.
Regjeringen holder fast ved hovedrammen for konsesjonsfrihet i svineproduksjonen.  Grensen for det som kan produseres uten departementets tillatelse skal fortsatt være 2100 konsesjonsenheter.
Det er ikke mange som tør å bygge nye grisehus for tida. Men Magnhild Aanestad (29) går mot strømmen. I disse dager reiser det seg sakte men sikkert et nytt slaktegrishus utenfor Varhaug på Jæren.