Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overproduksjon eller sviktende salg?

Siste markedsprognose viser at det vil bli produsert 5400 tonn for mye svinekjøtt til neste år. Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i forhold til i år, og at det forventes en vekst i engrossalget på én prosent.


Overproduksjon eller sviktende salg?

Siste markedsprognose viser at det vil bli produsert 5400 tonn for mye svinekjøtt til neste år. Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i forhold til i år, og at det forventes en vekst i engrossalget på én prosent.

 Med bakgrunn i en meget svak salgs- og forbruksutvikling de siste fem årene, er det grunn til bekymring når en med dette volum må ty til regulering som det viktigste verktøyet. Det er all grunn til å spørre seg om dette er resultatet av for stor produksjon (overproduksjonsproblem), eller sviktende salg. Ser vi tilbake de siste 10 årene er det enda større grunn til bekymring for framtida. Forbruksutviklingen av svinekjøtt per forbruker har nærmest stått uendret de siste 10 årene med ca. én prosent vekst per år i gjennomsnitt. Konkurrenten kylling har i samme periode hatt nærmere sju prosent vekst i gjennomsnitt per år. I tillegg har forbrukernes kjøpekraft utviklet seg til å bli større enn noen gang. Dessverre må vi derfor konstatere at den langsiktige konkurransekraften til norsk svinekjøttproduksjon er svekket disse årene.

Store investeringer i produktkvalitet

Skal vi klare å snu utviklingen er det viktig å analysere og være ærlig på hva årsaken er til den manglende salgsutviklingen av svinekjøtt de siste 10 årene. Sett fra et råvaresynspunkt har det aldri før blitt brukt så store ressurser til å forbedre denne. Det er aldri tidligere blitt investert så mye i utviklingsarbeidet i avl, fôring og industriell teknologi i slakte- og foredlingsindustrien for å forbedre råvaren svinekjøtt som nettopp de ti siste åra. Det er svært få dyrearter som legger så store ressurser i avlsarbeidet for å bedre slakte- og kjøttkvaliteten som for gris. I tillegg til det norske svineprodusenter investerer i form av millioner av kroner hvert år, så betyr også vektlegging av kjøttkvalitet i avlen at vi reduserer framgangen for andre viktige økonomiske produksjonsegenskaper. Målet med dette har vært og er å styrke norsk svinekjøtts konkurranseevne i sluttmarkedet. En vet selvsagt ikke hva situasjonen ville vært uten dette utviklingsarbeidet, men det er en mager trøst. Det er kanskje et håp i dette at Rema nå med Reitan i spissen sier at de vil legge mer vekt på økt kvalitet og ikke bare pris i morgendagens strategi for å tilfredsstille kundene sine. Men da er det viktig at den samlede kjøttindustrien trykker på for å få fram kunnskap om svinekjøttets gode kvalitetsegenskaper. Industrien må synliggjøre alle investeringer og alt utviklingsarbeid som gjøres for å bedre kvaliteten. Dette må gjøres i tillegg til offensiv produktutvikling og markedsføring.

Kortsiktig medisin

Det er kortsiktig medisin å kun regulere seg ut av et problem. Det er denne medisinen som en i for stor grad har benyttet seg av historisk. Den virker, men er ikke alene en langsiktig og robust strategi for å øke salget av svinekjøtt i det norske markedet. På vegne av norske svineprodusenter ser vi derfor fram til det viktige arbeidet som Nortura nå har initiert for å se nærmere på hva som må til for å snu den uheldige utviklingstrenden vi ser for salg og forbruk av svinekjøtt i det norske markedet! Olav Eik-Nes