Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økende produksjon i 2010

Som vi meldte i Svin nr 1, så satte svineproduksjonen nye rekorder i fjor. Til sammen ble det slaktet 1 571 605 griser i Norge, eller vel 52 000 flere enn året før.  


Økende produksjon i 2010

Som vi meldte i Svin nr 1, så satte svineproduksjonen nye rekorder i fjor. Til sammen ble det slaktet 1 571 605 griser i Norge, eller vel 52 000 flere enn året før.  

Den totale slaktproduksjonen var på over 129 millioner kilo, og det er en økning med over fem millioner kilo sammenliknet med 2009. Middel kjøttprosent ble 60.95, og det er 1,47 prosentenheter høyere enn i 2009. Det var dette året, altså den 30. juni i 2009, at kjøttprosenten ble justert opp. Noe av effekten av denne endringen ble tatt ut i andre halvdel av 2009. Høyeste kjøttprosent ble oppnådd i desember, med 61,38. Svakest var kjøttprosenten i januar med 60,83. 1 494 527 av de 1,57 millioner slaktede griser var slaktegriser, eller en økning på over 51 tusen siden forrige år.Middel slaktevekt for slaktegrisen var 79,71 kilo, en økning på 0,75kg sammenliknet med 2009.