Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt slakteri Midt-Norge


Nytt slakteri Midt-Norge

 

Det bygges og fornyes blant oss husdyrprodusenter, men det skjer ting innen slakteribransjen også. På Jæren bygger nå Prima, og enda er det planer/tanker om et nytt slakteri til i de mest dyretette områdene i Rogaland. Slaktevolumet håndteres godt allerede, men her synes plassering/posisjonering å være det viktigste med tanke på å kapre de største, beste og mest lønnsomme leverandørene.

Her i Midt Norge har flere selskaper nå gått sammen og dannet «Trønderslakt». Dette Spis-tilsluttede selskapet har nå planer om å bygge et nytt slakteri i vår region. Sikkert nødvendig i forhold til behovet for rasjonalisering og fornying både hva gjelder slakteriteknisk og arbeidsmiljø.

Gilde NK har som kjent et nylig oppdatert griseeslakteri i Steinkjer. Med enkle grep mener jeg all «Trønderslaktgris » kan håndteres ved dette slakteriet ved å kjøre to til tre skift ekstra per uke. Ved et samarbeid/leieslakting ved Steinkjerslakteriet kunne det vært spart investeringer i hundre millionersklassen. Videre kan en jo selv tenke seg innsparingene med logistikk, drift m.m.

Gilde NK har høflig takket nei til invitasjon om et samarbeid omkring nyetableringen i Midt Norge. Forskjell i eierskap, interesser, intensjoner, strategier m.m. kan synes å gjøre et slikt samarbeid vanskelig. Men et felles mål har vel slakteriene uansett om de er samvirkeeid eller privateid;

Det må vel være et ønske å drive slaktingen billigst mulig og ha en størst mulig inntjening, og at det kommer eiere og leverandører til gode.

Videre er jeg redd det nyopprustede griseslakteriet på Steinkjer har feil beliggenhet i forhold til bykjernen, og at det før eller siden må vekk derfra. Kanskje om fem til åtte år vil det være behov for nye opprustninger og større påkostninger. Da tror jeg debatten om en flytting av slakteriet absolutt vil komme på dagsorden igjen.

I Rogaland og på Østlandet har Gilde NK tapt enormt i kampen om tilførslene, særlig på gris. Her i regionen har det hittil gått bra. Jeg regner imidlertid med at et eventuelt nytt anlegg i regi av Trønderslakt vil bli bygd slik at det vil kunne håndtere et større volum enn dagens slakting. Konkurransen om tilførslene vil også her bli en stor utfordring for Gilde NK.

Et samarbeid med en privat aktør virker kanskje fremmed, men vi gjør jo det allerede i dag (bl.a. Meråker), Det også uten at konkurransetilsynet har noen anmerkning. Marginene i husdyrproduksjonene våre vil bli mindre i fremtiden. Det er vi som hver gang til slutt må betale regninga Jeg mener derfor man må se nye muligheter for kostnadsreduksjon og økt inntjening i alle ledd fra bås til bord. Ved denne storinvesteringen som nå er på gang mener jeg at denne debatten er høyaktuell. Dette kan kanskje løses til en vinn, vinn situasjon.

Jeg mener at kjøttsamvirket og de uavhengige nå må kunne sette seg sammen å prøve å finne løsninger, men samtidig konkurrere til det beste for alle.

 

Johan Arnt Dahlen, svineprodusent, Ekne, Nord-Trøndelag