Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny Edelgris i Beitstad

Overgang til bruk av ren duroc som far til slaktegrisen er forberedt med utprøvinger gjennomført i samarbeid med Norsvin. Men i tillegg har Nortura prøvd ut DD-sæd i noen bruksbesetninger siste året.


Ny Edelgris i Beitstad

Overgang til bruk av ren duroc som far til slaktegrisen er forberedt med utprøvinger gjennomført i samarbeid med Norsvin. Men i tillegg har Nortura prøvd ut DD-sæd i noen bruksbesetninger siste året.

I Beitstad, Nord-Trøndelag, driver Bjørn Ole Inderberg driver kombinert produksjon med sju ukers puljedrift. Han takket ja da han i februar i fjor ble forespurt om å prøve DD-sæd på en pulje. 17 purker ble inseminert, og disse kulla ble fulgt fram til slakting 19.november.

– Grisene har vært svært livskraftige, sier Inderberg, og ingen døde i løpet av slaktegrisperioden.

Han er godt fornøgd med pulja, der 191 slaktegriser ble slakta ut samla. Bjørn Ole fôrer med tørrfôr i langtro, og fôrer restriktivt på slutten. Registreringene som ble gjort viser blant annet 11,3 avvente med avvenningsvekt på 10,7 kg. Slakteresultatene ga en kjøttprosent på 61,2 ved slaktevekt på 75,5 kilo. Registrert tilvekst var 1021 gram per dag, og fôrforbruket 2,5 FEn/ kg tilvekst i slaktegrisperioden. Ved innsettet var gjennomsnittsvekta 32,8 kilo.

– Jeg opplever den nye Norocgrisen som vital og livskraftig. Men jeg er særlig fornøyd med den gode tilveksten og det lave fôrforbruket denne pulja, sier Bjørn Ole Inderberg.