Publisert: 22.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nortura langt unna målet

Norturas omsetting i andre tertial ble 5,5 miliarder kroner. Driftsinntektene økte 5,9 prosent, mens kostnadene økte 5,4 prosent.


Nortura langt unna målet

Norturas omsetting i andre tertial ble 5,5 miliarder kroner. Driftsinntektene økte 5,9 prosent, mens kostnadene økte 5,4 prosent.

Resultatet ble 202 millioner kroner før skatt, som er 36 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Veksten skyldes økte netto salgsgevinster. Etter underskuddet i 1. tertial er resultatet hittil i år dermed 18 millioner kroner.

– Et resultat på 18 millioner kroner av en omsetning på over 10 milliarder er langt unna grunnlaget som er nødvendig for å utvikle virksomheten og det produktmangfoldet vi ønsker å gi til forbrukerne, sier Norturas styreleder Sveinung Svebestad. I mars iverksatte konsernet et større forbedringsprogram med mål om å redusere årets kostnader med 300 millioner. Så langt har tiltakene hatt en effekt på 140 millioner kroner.

– Vi ser positive trekk, men takten er ikke høy nok til å nå våre strategiske mål. Det er en utfordring å få et prisuttak i markedet som kompenserer for lønnsvekst, prisstigning på råvarer og andre innsatsfaktorer. Derfor skal konsernet opprettholde trykket med å gjennomføre hele forbedringsprogrammet og påkrevde strukturtiltak, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i sin kommentar.

 

 

Konsern

Konsern

Mill kr

 

2.tert-08

2.tert-07

Hittil 2008

Hittil 2007

Driftsinntekter

 

5 456

5 149

10 139

9 607

Driftskostnader

 

5 212

4 978

10 030

9 466

EBITDA

 

391

309

397

418

EBIT (driftsresultat)

 

244

171

109

140

Resultat f. etterbetaling og skatt

202

166

18

113

 

Fakta/Nortura:

•    Norges største aktør innen kjøtt- og eggproduksjon •    Har 2000 produkter samlet under landets fremste merkevarer: Gilde, Prior, Eldshus, Thulefjord, Terina og Alfathi •    Omsetter for 16 milliarder og investerer årlig for 800 millioner kroner •    7000 medarbeidere som arbeider ved 41 fabrikker i hele Norge •    Eid av 30 000 aktive kjøtt- og eggprodusenter organisert som et samvirke.