Publisert: 09.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nortura kutter hoder i ledelsen

Nortura kutter hoder i ledelsen Nortura kutter hoder i toppledelsen også. En rekke av topplederne slutter eller går over i nye funksjoner.


Nortura kutter hoder i ledelsen

Nortura kutter hoder i ledelsen Nortura kutter hoder i toppledelsen også. En rekke av topplederne slutter eller går over i nye funksjoner.

– Å redusere størrelsen på ledelsen er en naturlig utvikling i tråd med hva vi gjør i konsernet for øvrig, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura.

Strukturen i selskapet forenkles, og konsernledelsen er nå redusert fra ni til syv personer, samtidig som det blir endringer i sammensetningen:

FORENKLESNortura Drift og Nortura Logistikk slås sammen for å redusere kompleksiteten og øke effektiviteten i vareflyten. Endrer navn til Nortura Produksjon.

Nortura Tilførsel og medlem fortsetter som i dag, men endrer navn til Nortura Råvare og medlem. Stabsfunksjonen Nortura Porteføljeog forretningsutvikling samt enheten Nortura Innkjøp legges inn under Nortura Økonomi, finans og IKT, som dermed får økt direkte styring over kostnadene. Ny stilling som konserndirektør HR opprettes med et rendyrket ansvar for å styrke satsingen på kompetanse og lederutvikling i tillegg til ordinær personaladministrasjon. Stabsfunksjonen Nortura Kommunikasjons og samfunnskontakt vil sammen med kvalitet, mat- og næringspolitikk, Animalia/OFK og Totalmarked danne enheten Nortura Kommunikasjon og samfunnsoppgaver.

LEDERROKKERINGERVisekonsernsjef Runar Larsen samt konserndirektørene Kai Linnes, og Arne Kristian Kolberg fortsetter i sine stillinger, sistnevnte også med ansvar for logistikk. Konserndirektør Egil Olsvik blir ny leder av enheten Nortura Kommunikasjon og samfunnsoppgaver.

Tor Aamot er ny konserndirektør HR med tiltredelse 1. februar 2010. Konserndirektør Egil Olsvik konstitueres i stillingen.

Konserndirektør Knud Daugaard blir seniorrådgiver, og skal arbeide med datterselskapene og rapporterer til konserndirektør Økonomi, finans og IKT.

Konserndirektør Informasjon og samfunnskontakt Nina Sundqvist blir kommunikasjonsdirektør, og rapporterer til konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsoppgaver.

Konserndirektørene Jon Eskedal og John Helge Bergflødt har begge sagt opp sine stillinger. Konsernsjef Geir Olav Opheim konstitueres som konserndirektør for Nortura Marked.

Som følge av en ny konsernledelse vil det bli enkelte endringer i nivået under innenfor de ulike stabs og forretningsområder. Konsekvensene av disse endringene skal i all hovedsak være klare innen årsskiftet.

ANDRE FASENortura går nå over i en fase av forbedringsprogram LØFT der langsiktig konkurransekraft vil stå i sentrum.

– Nortura gjør en kontrollert endringsreise i ekspressfart. I vinter så framtidsbildet mørkt ut og uten kraftig medisin var vi nær å ikke innfri bankenes lånekrav. På få måneder har vi forbedret driftsresultatet med 500 millioner kroner og bygget fundamentet for å realisere en lønnsomhet på 2,5 mrd kr innen 2012. Økonomien er fortsatt utfordrende og vi har ikke råd til noen hviletak. Konsernet går over i en fase der arbeidet med langsiktig konkurransekraft og driftseffektivitet er det sentrale, sier konsernsjef Geir Olav Opheim.