Publisert: 07.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin mot et tilnærmet nullresultat

Etter første ha ser det nå ut til at Norsvin styrer i retning av et nullresultat for konsernet i år. Det vil i så fall være en betydelig framgang etter fjorårets resultat på 11,5 millioner i minus.

 


Norsvin mot et tilnærmet nullresultat

Etter første ha ser det nå ut til at Norsvin styrer i retning av et nullresultat for konsernet i år. Det vil i så fall være en betydelig framgang etter fjorårets resultat på 11,5 millioner i minus.

 

– Vi ser en klar fremgang i forhold til 2009, sier Norsvins økonomisjef Jørn Jørgensen i en kommentar til tallene. Norsvin har som visjon å kunne tilby svinegenetikk i verdensklasse for norske svineprodusenter. Norsvin investerer i dag ca 30-35 millioner årlig for å kunne tilby en svært konkurransedyktig gris. Det forventes at forskning og avlskostnader i denne størrelsesordenen er nødvendig for å kunne tilby en konkurransedyktig gris i framtiden. For å nå dette målet er Norsvins strategi å lykkes kommersielt internasjonalt ved at en får royaltyinntekter. Norsvin har allerede investert om lag 70 millioner kroner i internasjonale markeder gjennom selskapet Norsvin International AS, herav 50 mill bare i USA. USA er verdens nest største marked for svin, etter Kina. I USA produseres om lag 100 millioner slaktegris årlig, sammenlignet med om lag 1,5 mill i Norge. Målet er at royaltyinntektene skal vokse fra dagens 10 millioner til ca 30 millioner kroner i den kommende femårsperioden. – Vi må regne med at midler fra omsetningsrådet, forskningsmidler og liknende kan gå ned, eller i beste fall være stabile. Det betyr at framtidig nyskapning og forskning vil måtte basere seg på eksportinntekter som hovedkilde, sier Jørgensen. I 2010 har Norsvins ledelse hatt fokus på å samle alle krefter for å lykkes i USA. I tillegg til at ny daglig leder er ansatt fra 1.juni, er det også blitt utarbeidet en femårs forretningsplan. I 2009 hadde Norsvin USA (datterselskap til Norsvin International AS) inntekter på omlag 3 millioner dollar, mens prognosen for året er en dobling til ca 6 millioner dollar. – For å lykkes med vår strategi er vi avhengig av å lykkes i USA. Styrket ledelse, ny forretningsplan og styrket salgsoppfølging forventes å forsterke den positive utviklingen i dette avgjørende markedet, fortsetter Jørgensen. Norsvin er i dag majoritetseier i Norsvin International AS med om lag 53 % eierandel. En styrking av Norsvins egenkapital planlegges gjennomført i høst, og målet er å styrke egenkapitalen med 21 millioner kroner gjennom en emisjon mot dagens eiere (Norsvin, Nortura og Felleskjøpet Agri). Målet er at Norsvin USA vil ha en positiv kontantstrøm fra og med 2011. – Vi er avhengig av å styrke vår egenkapital for å ha ryggrad til å gjennomføre vår forretningsplan i USA. Vi tror at sjansene er gode for å lykkes med emisjonen. Med våre siste prognoser og med sterkere finansielle muskler er vi offensive i vår tro på å lykkes, sier Jørgensen.