Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nedsatt toll for svin


Nedsatt toll for svin

 

For lite norsk svinekjøtt og lam medfører fortsatt behov for import. Tollnedsettelsene videreføres derfor ut året for svin, og til og med 20. april 2008 for lam. Bakgrunnen for videreføringen av tollnedsettelser for svinekjøtt er at det fortsatt er underdekning av svinekjøtt i det norske markedet. Noteringsprisen lå ved inngangen til desember på 1,08 kroner per kg over målpris, og akkumulert ligger den 21 øre per kg over målpris. Tollnedsettelsen er derfor nødvendig for å dekke etterspørselen innenfor en noteringspris på norsk vare som i gjennomsnitt for året ikke skal overstige målpris.

For lammekjøtt har markedssituasjonen vært preget av stor etterspørsel i hele høst. Etterspørselen er fortsatt stor, mens slaktesesongen går mot slutten. Reguleringslageret er også tilnærmet tomt. I følge markedsregulator blir konsekvensen av dette en underdekning av ferske lam til etter påske neste år.