Publisert: 15.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Når øremerkene forsvinner

Når purka mister øremerket sitt kommer det store spørsmålet; hvilken purke er det egentlig? Har purka plastmerke fra selgerbesetningen intakt i andre øret, og tidligere individnummer er registrert i Ingris, er problemet løst.


Når øremerkene forsvinner

Når purka mister øremerket sitt kommer det store spørsmålet; hvilken purke er det egentlig? Har purka plastmerke fra selgerbesetningen intakt i andre øret, og tidligere individnummer er registrert i Ingris, er problemet løst.

 Hvem har ikke opplevd «marerittet» når ei purke i løsdrifta plutselig har mistet øremerket sitt og jogger forbi med et stort hull i øret. Det store spørsmålet er hvilket nummer har egentlig «nullpurka»? I følge merkeforskriftene er det ikke lov å døpe om purkene til et nytt individnummer innen besetningen. Vi må derfor prøve å finne ut hva det riktige individnummeret er, og sette inn erstatningsmerke med samme nummer. Ingris web følger merkeforskriftene. Derfor er det ikke laget mulighet for å døpe om eksisterende purker i besetningen slik vi gjorde i de gamle programmene.

Søk på tidligere individnummer

I dag kjøper de fleste besetningene inn livdyr fra en avlsbesetning, og ved ankomst har da purkene et gult merke med det opprinnelige individnummeret i høyre øre. Om en følger merkeforskriftene skal kjøper sette inn ett nytt hvitt merke med den nye besetningens individnummer. Det er dette nye individnummeret som nå er identifikasjonen på purka i besetningens notater og i Ingris. Dersom purka fortsatt har sitt gule øremerke med det tidligere individnummeret, og dette er registrert i Ingris i forbindelse med innmelding, hjelper Ingris deg med å finne ut hvilke nummer purka som har mistet øremerket egentlig har. Hjelpefunksjonen med søk på tidligere individnummer kom i Ingris programmet i vår. Søk på tidligere individnummer er tilgjengelig både i registreringsbildet «Innmelding» og «Purkekort». Når du har fått fram det riktige individnummeret er det bare å skrive på nytt øremerke med tusj og merke purka med dette.

Innmelding

Gå til registreringsbildet «Innmelding». I øvre del av bildet er det flere søkefelt som brukes til å søke fra lagrede registreringer, deriblant «Tidl. indnr». Tidligere individnummer er det ørenummeret som purka hadde ved innkjøp til besetningen. Ved å taste inn dette ørenummeret i feltet «Tidl. Indnr» og klikke på «Søk» vises opplysninger om denne purka i bildet.