Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå fryses det inn gris på lager

Salgsveksten for svinekjøtt fortsetter. Også per uke 36 lå salgsveksten på seks prosent sammenliknet med fjoråret. Men Norsk Kjøtt fryser likevel inn gris som følge av at Gildebedriftene har redusert skjæreaktiviteten.


Nå fryses det inn gris på lager

Salgsveksten for svinekjøtt fortsetter. Også per uke 36 lå salgsveksten på seks prosent sammenliknet med fjoråret. Men Norsk Kjøtt fryser likevel inn gris som følge av at Gildebedriftene har redusert skjæreaktiviteten.

 

Etter uke 36 er fasiten slik; Tilførslene av gris er på dette tidspunktet 74 100 tonn, eller en tilbakegang på to prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Salget hadde til samme tid økt med seks prosent sammenliknet med fjoråret.

 

BRUKBAR BALANSE

– Betyr dette at det er for lite svinekjøtt i markedet, prognose- og rapporteringssjef Thomas Randem i Gilde Norsk Kjøtt?

– Nei, det vil jeg ikke si, for nå fryser vi faktisk inn litt gris på lager. Kjøttsamvirket har som kjent besluttet å redusere skjæreaktiviteten sin, og derfor fryser vi inn mer sentralt. Det betyr at lokale lagre reduseres. Det betyr vel også at vi neppe kan regne med å få en salgsvekst på seks prosent på årsbasis for inneværende år.

– Så balansen er brukbar?

– Ja, vi hadde cirka 2300 tonn på lager ved nyttår. Men prisreduksjon, økt aktivitet i salgs- og markedsføringen, samt snau tilgang på storfekjøtt har skapt større aktivitet i omsetningen av gris og redusert lagrene, sier Randem.

 

MÅLPRISEN

Når det gjelder utviklingen av målprisen, så er det lagt en løp med en pris som ligger 90 øre under avtaleprisen for avtaleåret (juli til juni). Siste avtaleår, altså juli 2004 til juni 2005, var avviket negativt i forhold til målpris på kr 1,58 per kg i gjennomsnitt. Vi har med andre ord en bedring her på nærmere 70 øre i gjennomsnitt.

Omsetningsavgiften regnes imidlertid ikke for avtaleåret, men for kalenderåret. For kalenderåret 2004 var gjennomsnittlig omsetningsavgift på gris 94 øre per kilo. Vi vet at omsetningsavgiften i dag er oppe i 1,90 per kilo, men den har som kjent ligget på kr 2,40 første halvår i år. Dermed er det all grunn til å regne med at gjennomsnittlig omsetningsavgift for inneværende kalenderår vil ligge godt over to kroner kiloen, altså godt og vel ei krone høyere enn i fjor.

 

USIKKERT

Prognosene for neste år viser et betydelig overskudd av gris (4400 tonn). Eksportkvoten vil imidlertid fjerne det meste av dette.

Overskuddet kommer fram ved at tilførslene forventes å øke med fem prosent, mens engrossalget øker med to prosent. Det ligger én prosent flere slaktegriser og 76,1 kilo i slaktevekt bak denne volumveksten.

Det blir altså nedgang i antall dyr og bedekninger. Men en forventer at effektiviteten i smågrisproduksjonen øker én prosent, og at slaktevektene øker med tre kilo neste år, noe som gir en pluss på fire prosent. Men det er usikkerhet knyttet til hva seminstatistikken vil vise mot slutten av inneværende år og begynnelsen av det neste.