Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Minnesotamais blir biobensin

Det er lange tradisjoner for maisdyrking i Minnesota. Annie Keim er en av mange som tar godt vare på disse tradisjonene, der hun durer rundt på de enorme jordviddene med den store maistreskeren sin.


Minnesotamais blir biobensin

Det er lange tradisjoner for maisdyrking i Minnesota. Annie Keim er en av mange som tar godt vare på disse tradisjonene, der hun durer rundt på de enorme jordviddene med den store maistreskeren sin.

 

– Jeg ble satt på maistreskeren av pappa allerede når jeg var i 14-årsalderen, forteller hun, der vi durer rundt i den svære «combined harvester’n» fra John Deere. Vi er i Spring Valley, sør i Minnesota.

Og det var nettopp i denne delstaten at den første etanolfabrikken i USA ble bygd. Utviklingen startet allerede i 1983 hos bondefamilien Broin på garden deres ved Kenyon, Minnesota. Men det var først fem år etterpå at teknologien som ble utviklet på garden resulterte i en ny, selvstendig og moderne etanolfabrikk.

I dag, 20 år senere, er hele 10 prosent av bensinen som forbrukes i delstaten Minenstoa bioetanol basert på mais. Og det var ikke minst bønder og maisprodusenter som dro på for å få i gang denne produksjonen, med god støtte av nasjonale politikere som så behovet for å redusere USAs avhengighet av olje fra midt-Østen.

Anlegget i Preston kan være et godt eksempel på det. Daglig leder Chris Hanson forteller til Svin at to tredjedeler av fabrikkens eiere er 3 – 400 lokale maisprodusenter og bønder. Og det har vist seg å være god butikk. Etanolproduksjonen er effektiv, krever lite bemanning, og både hovedprodukt og biprodukter selges til gode priser. Anlegget må også betale godt til maisbøndene for å få tak i mais av høy kvalitet. De konkurrerer prismessig med fôrmøllene. Eierne er svært fornøyd med investeringen sin. Denne fabrikken i Preston har vært i gang i ni år. Den er med i en stor etanolfabrikkkjede som heter Poet, som bygger flere nye slike anlegg i året. Poet er nå en av verdens største etanolprodusenter.

Hammermøller knuser maisen, som blandes med vann. Massen fermenteres og gjæres, og sluttproduktene blir etanol, CO2 og DDGS. Etanolen kjøres ut i store tankbiler til bensinselskapene. CO2 er et salgsprodukt som brukes i næringsmiddelindustrien, mens DDGS er de organiske restproduktene som blir igjen av maisen. Det er blant annet proteinrikt, og selges til for eksempel fôrindustrien.

 

Fakta/Bioetanol

– Den kommersielle produksjonen av maisbasert etanol til innblanding i bildrivstoff i USA startet i Minnesota for 20 år siden.

– I dag utgjør bioetanol 10 prosent av drivstofforbruket til biler i denne delstaten.

– Produksjonen vokser raskt, og det bygges stadig nye fabrikker i mange delstater.

– Maisprodusentene mener at det er forskningsmessig belegg for å si at netto energibalanse er positiv. I motsetning til vanlig bensin, så gir etanolproduksjon basert på mais mer netto energi enn det som kreves for å produsere den.

– Mais til etanol må være av god kvalitet. Etanolfabrikkene konkurrerer derfor med fôrmøllene om å få kjøpe råstoffet.

– Maisbasert etanolproduksjon gir etanol, CO2 og et organisk reststoff med mye protein (DDGS).

– Etanol selges til bensinselskapene. CO2 selges til næringsmidelindustri, for eksempel bryggerier, og DDGS til fôrfabrikker.

– Det jobbes aktivt for å utvide råstoffgrunnlaget til produksjonen. Neste generasjons fabrikker takler trolig etanolproduksjon basert på celluloseholdige råvarer og søppel.