Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer utdypende p-rapport for slaktegris

Produksjonsrapporten for slaktegris er nå økonomisk utdypet med flere nøkkeltall om dekningsbidrag, innkjøpskostnader, slakteinntekter og fôrkostnader. Rapporten er ogs utvidet med kjøttprosent innen de ulike vektgruppene.


Mer utdypende p-rapport for slaktegris

Produksjonsrapporten for slaktegris er nå økonomisk utdypet med flere nøkkeltall om dekningsbidrag, innkjøpskostnader, slakteinntekter og fôrkostnader. Rapporten er ogs utvidet med kjøttprosent innen de ulike vektgruppene.

Økonomisk utdyping

Mange har ønsket seg flere detaljer på p-rapporten for slaktegris både for hele avdelingen totalt og fordelt per slaktegris. I siste versjon av Ingris er det mulig å velge til en økonomisk utdyping av p-rapporten i bestillingsbildet. Den økonomisk utdypingen viser antall leverte slaktegris i perioden, dekningsbidrag totalt og per gris, innkjøpskostnader totalt og for hver gris, slakteinntekter i perioden og fordelt per gris, fôrkostnader totalt og fordelt på FEn og fôrtype, samt fôrdager i alt og per slaktegris.

 

Dersom du ønsker å få med den økonomiske utdypingen som side to på prapporten så marker for «ja» ved «Utdypende tabell» i bestillingsbildet for p-rapporten.

 

Kjøtt% innen vektgruppe

Det er kjent at kjøttprosenten kan svinge avhengig av slaktevektene på grisene. Prapporten i Ingris web viser nå både den totale kjøttprosenten for alle leverte griser i perioden, og kjøttprosenten innen hver enkelt vektgruppe. Andelen griser i de ulike vektgruppene vises også i rapporten. Dette gir oss mulighet til å se om tyngre griser har dårligere kjøttprosent enn lettere.

 

 Justert referanse daglig tilv.

 Referanseverdi for daglig tilvekst er en beregnet standard tilvekst for griser i et vektintervall. Dette er en verdi vi kan sammenligne egne resultater med. Tidligere gikk intervallet for referanseverdien for daglig tilvekst fra 25 – 120 kg. Nå er dette intervallet endret til 30 – 120 kg slik at det passer mer med dagens reelle vekter ved innsett og slakting.

 

Flere sjukdomsanmerkninger

 Under helseforhold i p-rapporten er det nå utvidet slik at andel leverte griser med halesår og byller vises i tillegg til de gamle sjukdomsanmerkningene brysthinner, lungelidelser, lever og ledd.

 

 

 

Dobbeltklikk, sortering og brunstmarkering i purkeoversikten

 

Nå kan endelig purkekortene åpnes direkte fra purkeoversikten med dobbeltklikk. Purkene kan sorteres innen kolonnene etter individnummer og purker med registrert brunst markeres i purkeoversikten.

 

Purkekort med dobbeltklikk

 Tidligere kunne purkekortene åpnes fra purkeoversikten ved å klikke på høyre musetast og velge «Vis purkekort». Nå er denne funksjonen erstattet av dobbelklikk direkte på purkas individnummer i purkeoversikten. Vi lukker purkekortet og returnerer til purkeoversikten ved å klikke på den hvite knappen «Tilbake » i purkekortet.

 

Sortering

Det har lenge vært etterlyst en funksjon som gjør det mulig å sortere purkene etter individnummer i purkeoversikten. Nå er dette på plass. Purkene sorteres etter stigende eller synkende nummer ved å klikke på kolonneoverskriftene i purkeoversikten. Dersom det er valgt til  tilleggsfelt i purkeoversikten kan også purkene sorteres etter blant annet pulje eller avlsverdi.

 

Kommentar

Dersom du har skrevet en kommentar på enkelte purker i purkekortet kan denne nå vises i purkeoversikten. Kommentaren vises dersom du velger «Kommentar» i rullegardinmenyen under «Velg felt».

 

Markering av brunst

For å kunne holde orden på ungpurker som viser brunst har det vært ønsket å få markert purker i purkeoversikten som har registrert brunst. Purker som det er registrert brunst på og som ikke er bedekt etter dette markeres nå med «B» i purkeoversikten. I kolonnen «Ubedekt/ tom» vises disse purkene med antall dager siden registrert brust. I tillegg vises disse purkene i kolonnen for «Brunstkontroll » 3 og 6 uker etter brunst.