Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Stikkord:

Lettere svinekjøttmarked

Overskuddet av svinekjøtt blir ikke så trykkende i år som det var i fjor. Januarprognosen viser et markedsoverskudd av svinekjøtt på 1400 tonn i 2019. 


Dette tusen tonn lavere enn i forrige prognose. Men det produseres fortsatt for mye svinekjøtt.

– Det er nødvendig å redusere produksjonen for å oppnå balanse i svinemarkedet. I midten av januar var det fortsatt anledning for flere smågrisprodu­­senter til å melde seg på utkjøpsordningen, særlig i Rogaland, sa direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked i sin kommentar til prognosen som ble presentert 16. januar.

Årsaken til reduksjonen i overskuddet er at produksjonstallene er justert ned med tre prosent sammenliknet med 2018. Dette skyldes at antall bedekninger er redusert med seks prosent. Videre er det forutsatt en fortsatt effektivitetsøkning på tre prosent, og moderat økning i slaktevektene. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til mulige effekter av utkjøpsordningen i smågrisproduksjonen. Dette skyldes at avtaler om utkjøp ikke blir tegnet før ibegynnelsen av februar.

I den nye prognosen er det også forutsatt at engrossalget vil synke én prosent i år sammenliknet med 2018.

Det lå 2600 tonn svinekjøtt på reguleringslageret ved årsskiftet. Dette kommer altså i tillegg til det forventede overskuddet på 1400 tonn i år.

 

Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse
Gris 132 900 -3% 2000* 133 500 -1% +1400
Storfe 85 500 -4% 9170 98 100 -1% -3500
Sau 24 600 -6% 906 26 200 -2% -600
Egg 66 700 +5% 290 64 450 +1% +2 500