Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kostnader ved 12 måneders fôring?


Kostnader ved 12 måneders fôring?

 

Det reiser seg mange interessante spørsmål for svineprodusenten og kjøttindustrien hvis det blir aktuelt å produsere ni, tolv eller femten måneder gamle griser. Hva blir for eksempel kostnadene ved 12 måneders fôring? Ved Hvam videregående skole, som har levert 51 landsvinpurker til prosjektet og dermed 102 skinker, er det gjort både vektregistreringer og fôringsforsøk som kan brukes i det videre arbeidet for å beregne økonomi. Ved 12-måneders fôringa var det restriktiv fôring de tre siste månedene. Kanskje burde en starte enda tidligere med restriktiv fôring til landsvin? Slike og lignende spørsmål må det jobbes mer med.

Men purkene fra Hvam så både fine, rene og skadefrie ut ved levering. Også for spekeskinkeprodusentene reiser det seg mange nye spørsmål. Vi vet alle at et purkeslakt består av mer enn to skinker. I prosjektet er det derfor underprosjekter som nettopp skal se på hvordan en kan bruke andre deler av slaktet ved spesialisert spekeskinkeproduksjon. Langtidsmodnete spekepølser er et av dem.

 

Fakta om norsk skinke

• Norge har lange tradisjoner når det gjelder spekemat. • Men de siste 20–30 åra har kunnskapen forfalt, og billig tre måneders skinke har vært nesten enerådende. • Dette har gitt sterk økning i importen av skinke til Norge, først og fremst fra Spania og Italia. • De siste to-tre årene har en rekke norske små, mellomstore og større kjøttprodusenter tatt opp igjen arbeidet med å lage kvalitetsskinke. • I dag produseres det stadig flere gode kvalitetsskinker i Norge, og flere spennende produkter er under utvikling. • Det produseres cirka 2 200 tonn spekeskinke av gris i Norge. • Skjæremønsteret og salteprosessen er i dag den største forskjellen mellom norskprodusert og spansk/italiensk spekeskinke.