Publisert: 17.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kostbar kjøttkontroll

Bransjeorganisasjonen Danish Meat Association fortviler over utviklingen når det gjelder prisene på dansk kjøttkontroll, som slakteriene må betale.


Kostbar kjøttkontroll

Bransjeorganisasjonen Danish Meat Association fortviler over utviklingen når det gjelder prisene på dansk kjøttkontroll, som slakteriene må betale.

En fersk rapport som revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers har lagd for det danske matdepartementet dokumenterer dårlig evne til å få en effektiv kjøttkontroll. Det er heller ingen stimulanser i systemet til å få effektivisert kjøttkontrollen, slår rapporten fast. Rapporten, som omtales av Dagligvarehandelen, ble bestilt etter at kostnadene til kjøttkontrollen hadde steget sammenhengende gjennom flere år. Helt galt gikk det i fjor, hvor prisen steg 20 prosent uten at kontrollrutinene var forandret i det hele tatt. Danske slakterier betalte i fjor 432 millioner kroner for kjøttkontrollene, en økning på nesten 17 prosent i forhold til det slakteriene måtte betale to år tidligere. Det tilsvarte en kostnad på DKK 16,77 per gris. 

 

Norske kontroll- og tilsynsavgifter

 

Den norske kjøttkontrollavgiften er 33 øre per kilo slakt.

I en oversikt over beregnet avvik i forhold til målpris som Nortura Totalmarked kjøtt og egg har beregnet, oppgis det at forskningsavgift på 12 øre, kjøttkontrollavgift på 33 øre og mattilsynsavgift på 49 øre er trukket fra i prisnoteringen. Målpris/engrosprisen på gris var kr 27,96 i første halvår i år. Planlagt gjennomsnittlig engrospris fastsettes av Nortura to ganger i året.