Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kommisjonen advarer EU 10


Kommisjonen advarer EU 10

 

EU-Kommisjonen har sendt brev til de nye medlemslandene (EU 10), hvor den kritiserer landene for manglende tilpasning til EUs regler om matvaresikkerhet. Kritikken retter seg særlig mot slakteribedrifter som ikke retter seg etter hygienereglene i EU. Virksomheter som ikke oppfyller kravene skal i teorien legges ned, men overgangsperioder på inntil et år kan gis hvis bedriftene legger fram gjennomarbeidete planer for tilpasning til nye regler og standarder.