Publisert: 26.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Kanskje lettere om et par år

– Det vil ta litt tid før overproduksjonen går over. Kanskje vil prisen være presset i hele 2006, sa visekonsernsjef Knud Daugaard i Norsk Kjøtt da han beskrev markedssituasjonen på Pig Business.


– Kanskje lettere om et par år

– Det vil ta litt tid før overproduksjonen går over. Kanskje vil prisen være presset i hele 2006, sa visekonsernsjef Knud Daugaard i Norsk Kjøtt da han beskrev markedssituasjonen på Pig Business.

 

– Jeg tror ikke vi kommer tilbake til prisene i 2002 og 2003. Det er nok en viss fare for at det kan bli overskudd også i hele 2006, og dermed lave priser. Spørsmålet er om det vil være nok til å hjelpe. Jeg tror nok en gjør klokt i å regne med at framtidas pris vil ligge halvannen til to kroner under dagens målpris, sa Daugaard medio november.

Han levnet altså ikke særlig sterkt håp om at ting skal bli som de engang har vært når denne overproduksjonsperioden er over. Kanskje vil svinekjøttprisen i januar 2005 bli liggende ut neste år, men det kan også bli nødvendig med en prisjustering 1. juli. Spørsmålet som bøndene og markedsregulator må vurdere nøye utover vinteren, er hvorvidt en skal be om lavere avtalepris for svinekjøtt i jordbruksforhandlingene eller ikke. Det kan være markedsmessige betraktninger i favør av en reduksjon, men politiske og andre vurderinger kan dra andre veien.

Olav Opland, Sør-Trøndelag, framholdt at det var nødvendig med stram økonomi nå. Men han var sterkt opptatt av at en ikke ble hengende fast i gjørma, slik at det senere ikke ble mulig å løfte seg mot målprisen igjen.

Bondelagets Harald Milli var med på at prisen må kunne vurderes. Men også han understrekte at det er veldig vanskelig å gjenvinne inntektsmuligheter som er tatt bort. Han var også opptatt av at forholdsmessige kostnadsøkninger må veltes ut i markedet, og ikke over på produsentene.

Daugaard gikk igjennom de tiltakene som er satt i verk for å øke salget og bremse de negative skadevirkningene av kjøttoverskuddet på gris. Men han var klinkende klar på at premiert purkeslakting ikke er aktuelt. Spørsmålet ble reist fra salen, og Daugaard sa at premiert purkeslakting nok kan være en billig ordning. Men kjøttsamvirket føler nå at økonomien må være presset lenger enn sist, hvis markedsbalansen skal stabiliseres. Om slaktevektene sa Daugaard blant annet dette;

– Generelt pleier de private slakteriene å ligge et par kilo over våre grenser. Men nå har forskjellen plutselig blitt fem kilo, sa Daugaard.