Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kamp om jorda gir dyrere svinefôr


Kamp om jorda gir dyrere svinefôr

 

I hele den vestlige verden interesserer oljeselskapene seg stadig sterkere for kjøp og bruk av dyrket jord. Det bygges stadig flere fabrikker for produksjon av bioetanol basert på jordbruksprodukter som for eksempel mais. Svin hadde en reportasje fra en slik etanolfabrikk i Minnesota, USA, i Svin nummer 4/04. For amerikanerne er det naturligvis viktig å gjøre seg minst mulig avhengig av imporert olje fra for eksempel midt-Østen. Bøndene spiller med andre ord en stadig større rolle i storpolitikken. Vi ser den samme tendensen tydelig også i europeiske land og naboland som for eksempel Sverige.

Men denne utviklingen får konsekvenser. Bonden vil naturligvis dyrke de vekster hun og han får best betalt for. Større arealer til bioetanolproduksjon vil bety mindre arealer til annen fôrproduksjon. På sikt vil en slik utvikling presse prisene på både fôrkorn og matkorn opp.