Publisert: 02.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Jevnt, men Furuseth i tet

Årets regnskap vitner om lave marginer på norske slakterier. Men alle har plussresultat, og det er liten forskjell mellom slakteriene.


Jevnt, men Furuseth i tet

Årets regnskap vitner om lave marginer på norske slakterier. Men alle har plussresultat, og det er liten forskjell mellom slakteriene.

De fem største svineslakteriene i Norge står nå for 98 prosent av slaktevolumet. I volum er det Nortura, Fatland og Midt-Norge som øker, mye på grunn av økte slaktevekter, mens Furuseth har best resultatmargin slik de pleier. På resultatmargin er det imidlertid jevnere enn noen gang.

 

Lave slaktemarginer

– Marginene på slakting er lave. Det er lite å investere for. Vi er i en marginskvis mellom bonden og kampen om tilførsler på den ene siden, samtidig som det er en kamp om å få ut høy nok pris i andre enden, sier Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth til Svin. Resultatet i fjor ble omtrent som i 2013, eller knapt 20 millioner før skatt. Omsetningen øker fortsatt og er nå 915 millioner. Storfeslakting har økt litt, mens svineslakting er på samme nivå som året før.

– Vi har egentlig slaktet litt mer, men litt lavere slaktevekter drar andre veien, forklarer Furuseth. Likevel er Furuseth fortsatt slakteriet i Norge som går aller best. Største kunder er som før Nordfjord Kjøtt (Rema), Finsbråten og Stabburet. Framover er slakteriet ved Eidsvoll spent på hva som skjer med kastrering og alternativet Vak-gris.

– Vi er usikre på hvordan dette blir tatt imot av markedet. Det er viktig at dette ikke plutselig kommer som en overraskelse på forbruker. Vi må ha god dokumentasjon og en klar strategi for informasjon om Vak-grisen, mener Furuseth.

 

Bra i Midt Norsk

Også Midt-Norge slakteri har hatt et brukbart år i 2014 og kommer ut nest best i resultatmargin.

– Vi er godt fornøyd både med omsetning og driftsresultat, sier Ståle Gausen, styreleder i Midt- Norge Slakteri. På gris har de hatt størst økning i tilførsler i prosent. Omsetning har også økt, mens resultat er på samme nivå som 2013.

– Det er artigere med gris nå. Markedet er i balanse. Økonomien er bedre for produsentene. Dette er viktig også for oss, sier Gausen. Den store saken i Trøndelag akkurat nå er MRSA.

– Det vil påvirke slaktingen noe i 2015, og vi har en jobb med å bistå produsenter på en god måte, sier Gausen. Ellers er det flere av Midt-Norges leverandører som prøver vaksinering som alternativ til kastrering. Det er også et najonalt mål at minst 10 prosent skal prøve dette.

 

Flere må prøve Vak-gris

 Også Nortura håper flere prøver vaksinering. 

– Vi må ha 10 prosent  Vak-gris før årsskiftet for å unngå pålegg fra myndighetene. Vi håper derfor at de det passer for vil prøve dette, sier organisasjonsdirektør Hans Thorn Wittusen i Nortura. Han håper også på bedre grillvær framover.

– Så langt tegner denne forsommeren dårlig for grillmat og gris, men det kan snu seg, sier Wittusen. Det var sommeren i fjor som løste opp svinemarkedet og tømte reguleringslagrene på svinekjøtt. Det neste virkelig store løftet i Nortura er nytt slakteri på Jæren.

– Vi har en prosjekteringsgruppe som ser på alternativer og kostnader. Skal for eksempel storfeslakting legges til nytt slakteri og eventuelt når? forklarer Wittusen. Året 2015 blir brukt til å lage et beslutningsgrunnlag for hva som bør skje. Ellers er forbrukertrendene mindre fett og salt, og økt oppmerksomhet overfor opprinnelse og naturlige produkter.

 

Investerer i Ølen

Slaktemengdeen på gris økte i Fatland 2014. Både skjæring og omsetning økte også.

– Veksten var noe lavere enn vi kunne ønsket oss. Resultatet ble også lavere, men vi er brukbart fornøyd, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland. Marginene har blitt mer utfordret i 2014 enn 2013. Vi klarte ikke å ta ut prisveksten på svin i markedet siste halvåret, sier Wester. Men året 2015 har fått en god start. Fatlands største kunder er fortsatt Coop og Norgesgruppen. Samtidig øker salget til industrikunder . Det investeres dessuten kraftig.

– I 2014 ferdigstilte vi nytt motaksfjøs i Oslo, og i år dobler Fatland Jæren fjøskapasiteten, opplyser Wester. I år utvider de også med 15 000 kvadratmeter ved Fatland Ølen.

– Det blir større produksjonslokaler, ny ekspedisjon, og vesentlig større kjølekapasitet. I tillegg investeres i automatisering og robotisering av påleggsproduksjon i Sandefjord, forteller Wester.

 

Optimisme i Prima

For Prima har det skjedd store endringer i 2014. De har også tapt litt volum og har ikke noe toppresultat. Men framover er de optimister.

– Det har forsvunnet to-tre svineprodusenter som følge av samarbeidet med Nortura. Norturaavtalen har også tatt mye av vårt fokus i 2014. Men avtalen gir oss store muligheter for økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Dette skal bonden nyte godt av, sier styreleder Anbjørn Øglend. Han mener bonden står overfor et valg.

– Ved å velge Prima velger de en aktør som jobber for å heve prisene til leverandør, sier Øglend.