Publisert: 04.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingris i ny drakt

Skjermbildene i Ingris kommer nå med nytt utseende og nye funksjoner. Programmet er blitt mer stabilt, og det har fått et moderne og rasjonelt utviklingsmiljø som gjør det lettere å innfri flere ønsker fra brukerne framover.


Ingris i ny drakt

Skjermbildene i Ingris kommer nå med nytt utseende og nye funksjoner. Programmet er blitt mer stabilt, og det har fått et moderne og rasjonelt utviklingsmiljø som gjør det lettere å innfri flere ønsker fra brukerne framover.

Siden Ingris web kom i 2007 har det vært et jevnt tilsig av nye brukere, og i dag er det cirka 850 brukere av Ingris. Disse er fordelt på en purkedel og en tilvekstdel, og representerer cirka 88 prosent av avlspurkene og 15 prosent av landets slaktegriser.

 

Stort utviklingsbehov og nye verktøy

Ingris har vært under kontinuerlig utvikling, hovedsaklig basert på innkommende ønsker fra brukerne av programmet. Mulighetene med en online-versjon er mange. Både brukerne og behovene er forskjellige, og dette gjenspeiler seg i antall innkommende ønsker til forbedringer. Dette er vi glade for, da det vitner om engasjement og interesse for svineproduksjon. Parallelt har det skjedd en rivende utvikling når det gjelder utviklingsverktøy for webapplikasjoner. Vi vil gjerne imøtekomme flere av brukernes ønsker i tida framover. Derfor trenger vi et rasjonelt, moderne og standardisert utviklingsmiljø. Høsten 2010 startet vi jobben med å oppgradere klienten, altså registreringsdelen av Ingris- programmet. Dette nærmer seg nå slutten, og en del nye skjermbilder er allerede tilgjengelige for dere som brukere.

 

Mer stabilt og brukervennlig

Målet har vært å gjøre programmet enda mer brukervennlig og enklere å utvikle og vedlikeholde. Vi håper og tror vi kan tilby et registreringsprogram som :

• Er mer stabilt

• Utnytter hele skjermen og er dynamisk i forhold til skjermstørrelse

• Har større skrift i skjermbildene

• Har mer ensartede sider, menyer, utseende og funksjoner

• Er oppgradert med nye funksjoner for å gjøre registreringsjobben enda enklere. Eksempler på dette er forbedret funksjon av stjernetasten med kopiering av deler av dato og forhåndsutfylte felt i topplinja i registreringsbildene

• Har enklere og mer individuelle muligheter for tilpasninger av skjermbildene

• Har mulighet for «frysing» av kolonner i starten av registreringsbildene som gjør det enklere og mer oversiktlig ved scrolling horisontalt i bildene

• Forbedret lagringsfunksjon

• Har enklere og bedre muligheter for søk på tidligere lagrede data

• Har konkrete meldinger knyttet til den aktuelle linja ved feilregistreringer

• Har nytt purkekort

• Har ny purkeoversikt med flere funksjoner enn tidligere

Ny versjon i oktober

Den nye versjonen av Ingris er planlagt ferdig i oktober. Både gammel og ny versjonen av Ingris vil være tilgjengelig frem til alle skjermbilder er ferdig utviklet og klare for produksjonssetting. Frem til alle skjermbilder er ferdig og lagt i produksjon kan den nye versjonen benyttes via knappen “ Rapporter”. Her vil det ligge knapper for “rapporter” hvor dere fortsatt finner styringslister, kullresultater og reproduksjon, og knapper for henholdsvis “informasjon” og for “purker”. Under “purker” finnes de skjermbildene som er tilgjengelig. Vi håper så mange som mulig vil benytte disse skjermbildene i registreringen og gi oss tilbakemeldinger på hvordan disse oppleves og fungerer. Informasjon i forbindelse med overgang til det nye vil legges ut på påloggingssiden til Ingris. Det vil også bli informert via mail og SMS. Når det gjelder kurs ber vi dere ta kontakt med deres rådgiver, eller til Ingris brukerstøtte.

 

Mer oppgradering på trappene

Ny klientdel er første del av en større oppgradering av Ingris. Databasene som lagrer Ingris data er fra 1991 og har siden da blitt endret på for å få inn nye data og funksjoner. Både database og serverlag mot Ingris web begynner dermed å bli såpass gammelt at det er behov for en omfattende oppgradering av disse. Samtidig er det behov innføring av ny dyre- ID. Myndighetene planlegger grunnidentifikator for produksjonsenheter, og Dyrehelseportalen med blant annet overføring av data fra veterinærene er på trappene. Forhåpentligvis kan vi starte arbeidet med oppgradering av database og server i 2012.