Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 26.02.2019

Stikkord:

Stresset av dokumentasjonskrav?

Ingris fjøslogg hjelper deg

Ingris har laget en enkel fjøslogg i tilvekstdelen der du kan gjøre dine registreringer på mobilen rett ved bingen. Fjøsloggen gir deg mulighet til å oppfylle de kravene Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring av slaktegris. 


Ditte Løfqvist, Ingris  Animalia

Ett av tiltakene i dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er systematisk dokumentasjon og loggføring av håndtering av syke og skadde dyr. For at dette skal bli lettvint for bonden så har Ingris laget en enkel fjøslogg der du kan dokumentere dette. Fjøsloggen er basert på Helsetjenesten for svins fjøslogg og består av to deler, en del der du registrerer eventuelle skader på innkjøpte dyr, og en del der du registrerer skader og sykdommer underveis i perioden. Det er like enkelt å gjøre registreringene på telefon som på PC og fjøsloggen er alltid tilgjengelig i PDF. 

Registrer skade på innkjøpte dyr
Når du tar imot innkjøpte dyr og sorterer dem i ulike avdelinger, kan du ved hjelp av fjøsloggen i Ingris der og da ta opp telefonen og registrere hvor mange av disse som har brokk, byller og kort hale. Du kan registrere skadene med en gang, og trenger ikke å vente på at kjøpet blir overført fra slakteriet. 

Sykdom/skade i perioden
Dokumentasjon av skader og sykdommer som oppstår i din besetning kan du også registrere i fjøsloggen. Her kan du for eksempel fylle ut tilbakeholdsfrist, hvilken sykdom/skade dyret har, og om den blitt flyttet til en sykebinge. Det finnes også en smart “oppfølgingsfunksjon” som gir deg et varsel om oppfølgning på dette dyret i oversiktsbildet.

Ny rutine i fjøset: Hver morgen, ta opp tele­fonen – logg deg på Ingris og få kontroll over besetningen.
Tips: Se video om registrering i fjøslogg på ingris.no under fanen demovideo.