Publisert: 23.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingen julegris i Belgia

Den belgiske bondeorganisasjonen Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) har bedt medlemmene sine om å ikke å levere en eneste gris fra 8. desember og fram til nyttår.


Ingen julegris i Belgia

Den belgiske bondeorganisasjonen Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) har bedt medlemmene sine om å ikke å levere en eneste gris fra 8. desember og fram til nyttår.

«Vi vil paralysere alle slaktehus og kjøttindustribedrifter i dette landet. Vi ber også våre europeiske samarbeidspartnere om å gjøre det samme. Dette er en desperat handling, men med synkende og lave svinekjøttpriser har svineprodusentene ingenting å tape», mener organisasjonen i følge Pig Progress.

ABS går til disse drastiske skrittene I et forsøk på å stoppe den vedvarende nedgangen I svinekjøttpriser I Europa. Organisasjonen mener at svinekjøttprisen dannes hver uke i Tyskland, og så blir den raskt eksportert til andre land. Den forstår at den tyske prisen har betydning for eksport av svinekjøtt til Tyskland, men kan ikke se sammenhengen med prisdannelsen i andre land.

Som et første skritt har ABS spurt medlemmene I svinekjøttindustrien om å redusere slaktevekta for alle dyr til 105 kilo. Det vil redusere kjøttproduksjonen med omtrent 10 prosent. Et slikt skritt vil lette likviditeten hos produsentene en del som følge av midlertidig lavere kostnader. Men det langsiktige målet med aksjonen er naturligvis å prøve å skape press for å bryte med trenden med lave oppgjørspriser til svineprodusentene.