Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Industrien tar mer og mer av kjøttkaka


Industrien tar mer og mer av kjøttkaka

 

Det er ikke bonden som stikker av med kaka når kjøttprisene i butikken øker. Det er rett og slett kjøttindustrien som ikke greier å holde kostnadsveksten nede. Norsk institutt for landbruksforskning har sammenliknet forbrukerpriser og kostnader på en rekke produkter fra svin og storfe i perioden 2000 til 2004. Undersøkelsen er i beste fall tankevekkende. Mange av kjøttprodusentene vil antakelig synes at den er nedslående.

Bruttomarginene på slakting, skjæring og kjøttforedling har økt kraftig i alle ledd, mens kjøttbonden og handelen har redusert sine bruttomarginer i perioden. For rene svinekjøttprodukter har for eksempel bruttomarginene som slakteriene tar for å skjære ned svinekjøtt økt med hele 7,84 kroner per kilo svinekjøtt.

Men rett skal være rett; undersøkelsen sier ikke noe om hvem som stikker av med den største fortjenesten i bransjen. Den sier heller ikke noe om årsakene til at utviklingen er som den er. Men utviklingen i kjøttindustriens bruttomarginer i fireårsperioden lar seg ikke bortforklare.

Vi vet at kjøttsamvirket og andre kjøttbedrifter stadig rasjonaliserer og omstiller drifta. Vi vet at norsk kjøttindustri har urimelig høye avgifter i forhold til naboland. Og vi vet at den rammes ekstra hardt av lønns- og kostnadsvekst fordi den er svært arbeidsintensiv.

Realiteten er dessverre likevel at kjøttindustrien ikke greier å rasjonalisere i samme takt som bøndene og handelsbransjen, som også rammes av stigende lønninger og økende kostnadsnivå. Undersøkelsen bør derfor gi gode argumenter for enda tøffere rasjonalisering. Kjøttindustrien må jobbe raskere og smartere enn i dag, slik at den kan leve med reduserte bruttomarginer.