Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web »tips

Når du er inne på purkeoversikten, eller i andre registreringsbilder, kan det i mange tilfeller være praktisk å gå rett inn på purkekortet for å se hele historikken til ei purke.


In-Gris web »tips

Når du er inne på purkeoversikten, eller i andre registreringsbilder, kan det i mange tilfeller være praktisk å gå rett inn på purkekortet for å se hele historikken til ei purke.

 

På purkeoversikten klikker du først på den aktuelle purka, for eksempel 8888. Klikk så med høyre musetast og klikk på «vis purkekortet».

Da kommer purkekortet på purke 8888 opp.

Samme prinsipp gjelder i registreringsbildene: innmelding, bedekking, grising, avvenning, kasting, drektighetstest og utmelding.