Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hyggelig å være svineprodusent igjen

Gode priser, lav omsetningsavgift, høye slaktevekter og merkbar økning i tilleggsytelsene. Dette gir dekningsbidrag som gjør det atskillig hyggeligere å være svineprodusent i år enn i fjor.


Hyggelig å være svineprodusent igjen

Gode priser, lav omsetningsavgift, høye slaktevekter og merkbar økning i tilleggsytelsene. Dette gir dekningsbidrag som gjør det atskillig hyggeligere å være svineprodusent i år enn i fjor.

 

Nye forutsetninger i kalkylene

Etter årets jordbruksavtale og med bakgrunn i In-Gris resultater fra 2006 har vi gjort endringer i forutsetningene i vår kalkyle. Vi legger fortsatt priser og resultater i Norocproduksjon til grunn for kalkylene for smågrisproduksjonen. Vi har hentet ut gjennomsnittsresultater for 198 besetninger i In-Gris som har minst 90 % noroc-kull. Disse oppnådde i 2006 22,7 beregna avvente smågris per årspurke og dette er en nedgang på 0,5 smågris fra forrige år for denne gruppen av besetninger. Ifølge nøkkeltallsberegningene fra In-Gris 2006 ble det i noroc-besetninger avvent i gjennomsnitt 10,7 smågris per kull, de hadde 31 % førstekull, grisingsprosent på 80 og produserte 2,12 kull per årspurke. Vi har for øvrig lagt inn de nye produksjonstilleggene, og redusert bunnfradrag for produksjonstillegg i vår kalkyle (dekningsbidragene vi beregner er inkludert produksjonstillegg).

 

Prognose for avtaleåret 2007/2008

Norsvins prognose for lønnsomheten i svineproduksjon i jordbruksavtaleåret vi nå er inne i, er å finne på Norsvins hjemmeside under «Fag». Med de forutsetningene som er benyttet i kalkylene, viser vår prognose et dekningsbidrag inkludert produksjonstilskudd på i gjennomsnitt kr 289 per slaktegris, kr 9959 per årspurke i smågrisproduksjon, og kr 17892 per årspurke i kombinert. Dette er en solid økning i forhold til resultatet vi beregnet i forrige avtaleår. Det er også 30 % høyere dekningsbidrag enn ved forrige toppår i 2002 (resultatene er justert for prisstigning). Produsenter som har plass i grisehuset til å levere gris med høyere slaktevekter enn vi har regnet med, vil kunne oppnå enda høyere dekningsbidrag i slaktegris- og kombinertproduksjon.

 

Prognose for høsten – priser og lønn somhet

Vi beregner at smågris innkjøpt i juli til en gjennomsnittlig noteringspris på 667 kr, gir et dekningsbidrag på 320 kr per slaktegris når den leveres i oktober. Vi har da regnet med en prisoppgang på kr 1,20 per kg slakt i første halvdel av oktober. Fram mot jul går vi ut i fra at vi vil ligge ca kr 1,10 over målpris, slik at vi må betydelig ned i pris ved årsskifte. Ut fra dette har vi i vår prognose regnet med at smågrisprisen vil gå ned med 80 kr i høst.

Med en sesongmessig nedgang i fôrprisen i høst, og den nevnte forventingen om økt avregningspris på slakt, beregner vi et dekningsbidrag på om lag 20 000 kr per årspurke i kombinert produksjon i oktober/ november. Med nedgangen i smågrispris på 80 kr som vi har regnet med, beregner vi et dekningsbidrag på ca 10 200 kr per årspurke i smågrisproduksjon.

Den gode lønnsomheten vi nå beregner sammenlignet med tidligere år, er ikke bare et resultat av at vi regner med at markedssituasjonen gir rom for mål- prisuttak, lav omsetningsavgift og høyere slaktevekter, men den skyldes også en kraftig økning i tilleggsytelser. I starten av 2006 beregnet vi at salgsverdi for en smågris på 29 kg lå 50 kr over noteringsprisen (vekt-tillegg 40 kr, puljetillegg 10 kr, noroctillegg 10 kr og omsetningskostnad 10 kr). I dag beregner vi en tilsvarende salgsverdi 198 kr over dagens noteringspris. Økningen består av et Norturatillegg på 130 kr, vekttillegget har økt med 2 kr per kg, og vi regner nå med 20 kr i puljetillegg. I sum øker dette dekningsbidraget med ca 3300 kr per årspurke i smågrisproduksjon. I kombinertproduksjon utgjør Norturatillegget på kr 130 per gris ca kr 1,40 per kg slakt, eller ca kr 2400 per årspurke.