Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hver fjerde krone går til kjøtt


Hver fjerde krone går til kjøtt

 

Matvarebudsjettet domineres av kjøtt. I følge tall fra sosial- og helsedepartementet kjøper vi kjøtt for hver fjerde matvarekrone, eller tre-fire ganger mer enn til for eksempel fisk. Vi bruker til sammen vel 16 prosent av pengene våre til mat og drikke i gjennomsnitt, og da er kjøp av alkohol og restauranttjenester inkludert.