Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva skal til for å vinne framtida?

Hvor ofte stiller du deg dette spørsmålet? Det er viktig å stille det når en står overfor store utfordringer som krever raske vedtak og gjennomføring av tiltak.


Hva skal til for å vinne framtida?

Hvor ofte stiller du deg dette spørsmålet? Det er viktig å stille det når en står overfor store utfordringer som krever raske vedtak og gjennomføring av tiltak.

Norske svineprodusenter står nå midt oppe i en stor utfordring hva gjelder handtering av ubalansen i svinekjøttmarkedet med overproduksjon som resultat. Denne situasjonen har en vært oppe i tidligere, og en har klart å handtere den på en rimelig god måte. Årsaken til tidligere overproduksjon har vært at produksjonsveksten har vært større enn veksten i etterspørselen. Det som er spesielt denne gangen er at produksjonen er stabil, men markedet har sviktet og etterspørselen etter svinekjøtt har gått ned. Dersom dette viser seg å være en mer eller mindre permanent utvikling/trend, er spørsmålet hva som skal til for å vinne framtida. Dette blir like viktig som å få løst markedssituasjonen på kort sikt. Er nøkkelen til å vinne framtida enda mer regulering som avtaleproduksjon eller kontraktproduksjon der en mer eller mindre lukker næringen som enkelte har tatt til orde for? Det er alltid fornuftig å lytte til argumenter for nye løsninger. I dette tilfellet tror jeg at denne løsningen vil redusere svinenæringens utviklingsmuligheter på sikt. Eller er nøkkelen å ta opp kampen om å vinne markedet gjennom å være enda bedre enn best og levere de beste produktene? Det er dette næringen er kjent for, og det er dette som har bidratt til stor anerkjennelse både politisk og markedsmessig. I en situasjon hvor vi ikke kan forvente drahjelp fra et marked i vekst som tidligere, må vi i enda større grad konsentrere oss om tiltak som vil styrke næringens konkurransekraft. Tiltak som bidrar til effektivitetsutvikling, og som tar ned og reduserer dagens kostnadsnivå i hele verdikjeden. Samtidig må det satses målrettet på innovativ kunnskap, teknologi og produktutvikling. En av de viktigste driverne for fortsatt økt etterspørsel etter svinekjøtt er å skape tillit i markedet og hos forbrukeren ved å utvikle og utøve god dyrevelferd, opprettholde konkurransedyktig pris, samt utvikle svinekjøttets positive egenskaper innen ernæring, sunnhet, smak og anvendelighet. Kortsiktige løsninger er nødvendigvis ikke de beste for å løse framtidens muligheter og utfordringer.

Olav Eik-Nes