Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Stikkord:

Eurotier

Husdyrbruket digitaliseres

Digitaliseringen fortsetter med full kraft i husdyrproduksjonen. Prossessen startet for mange år siden, men stadig mer sofistikerte softwareløsninger finner veien inn i moderne husdyrrom. 


På årets husdyrmesse befestet Eurotier for alvor sin rolle som verdens ledende husdyrmesse. 2597 utstillere fra 63 land var representert under årets utstilling i Hannover. Vesentlig mer enn halvparten av utstillerne kommer fra land utenfor Tyskland.

Fra Norge var nok deltakelsen heller beskjeden. Hvis vi ser bort fra den store Topigs Norsvin-standen, så var følgende norske firma representert på Eurotier 2018; Algea AS, Kristiansund, Biocontrol Norway AS, Rakkestad, Nofence AS, Batnfjordsøra og TKS Agri, T. Kverneland & Sønner AS, Kverneland.

Til sammen kom det 2 155 000 besøkende på Eurotier 2018 fra mer enn 130 land. Husdyrmessen har dermed befestet sin stilling som verdens klart ledende messe på husdyrområdet. 

Eurotier worldwide
For riktig å understreke sitt interna­sjonale omfang har det bondeeide selskapet bak utstillingen, DLG, bestemt seg for å utvide porteføljen med å arrangere Eurotier Middle East, Eurotier South America, og Eurotier China allerede i 2019. 

Den europeiske messen i Hannover arrangeres annethvert år, og den har alternert med den store landbruks­maskinutstillingen Agritechnica samme sted. 

Alle ledende selskaper som jobber med gris, storfe og meierisektoren er representert på Eurotier. De vil gjerne vise sine komplette utvalg av produkter og tjenester, inkludert mange innovasjoner. Det arrangers fagforedrag (Pig Forum), og det avholdes en rekke møter av faglig og kommersielt art i de mange møterommene på kongressområdet. Dette er en smeltedigel for verdens husdyrbransje i fag, teknikk og marked. 

Dyrevelferd og digitalisering
Utviklingen med digitalisering av husdyrbruket startet for flere år siden, men den skyter fart. I år la vi spesielt merke til at også dyrevelferdsperspektivene har kommet mye høyere på agendaen i europeisk husdyrproduksjon. Mange produkter og innovasjoner bruker derfor gjerne digitalisering og dyrevern som overordnete drivere for sin egen produktutvikling.

En uavhengig ekspertkomite opprettet av DLG evaluerer produkter og nyskapninger med kritisk blikk. Her sitter det fagfolk med bred kompetanse. Og når de strenge kriteriene er oppfylt, tildeler komiteen gull og sølv­medaljer. 

En stadig mer digitalt forbundet verden åpner nye muligheter for kombinasjoner av produktivitet og dyrevelferd, samt informasjonsstyring og mer bærekraftig bruk av naturressurser. Både i produksjonskontroll, dyrehelse, dyrevelferd eller åpenhet og sporbarhet ligger det store muligheter i moderne teknologi for å imøtekomme forbrukernes forventninger. 

Energisentralen
Et sentralt element på de siste Eurotier-messene har vært den inter-nasjonale arenaen for innovativ energi­forsyning, den såkalte EnergyDecentral. Her får du kunnskap om det siste innenfor biogass, biobrensel, motorsystemer, vindkraft, solkraft og annen smart energi.

For første gang ble for eksempel European Biogass Association og European Bioenergy Future arrangert, basert på biobaserte faste brensler som for eksempel tre og stengel­biomasse. Dette er energiproduksjon med lave utslipp og god kostnads­effektivitet. Det er ikke rart at bruken av tømmerbasert biomasse blomstrer. Bønder som brenner ved i egne varmesystemer får verdier igjen. DLG mener at et hektar skog kan produsere energi som tilsvarer ca. 5000 liter fyringsolje per år. 

Dyrehelse
I år som tidligere holdt også den tyske veterinærforeningen sin årlige kongress på Eurotier. Her skapes en møteplass for veterinærer fra hele verden. Det er også mange møteplasser for profesjonelle husdyrbrukere og råd­givere på messen, samt spesielle
arrangementer for unge bønder, eller folk som er opptatt av fagvitenskap og forskning. 

Nyheter på Eurotier

Optimal fôrhygiene er viktig for dyrehelse og ytelse i svineproduksjonen. Fôrrester kan bli liggende i og rundt fôringstroer og fôringsanretninger, og skape grobunn for bakterier som vi ikke vil eksponere dyra for. Med en spesialbygd «støvsuger» koplet til ruller med høyttrykksledninger, kan du raskt og greit vandre rundt i binger og avdelinger og fjerne slike fôrrester. Den koples til en høyttrykksvasker, og det spiller ingen rolle om det er snakk om tørr- eller våtfôringssystemer. Fôrrester som suges ut kan enten samles opp i en konteiner, eller slippes ut i gjødsla. Etter at fôrrestene er fjernet, kan du raskt vri om til vaskehodet på lansen, og dermed vaske over til slutt. 

 


Fôr fjerner rånesmak
Taintstop er navnet på det nye fôret som det belgiske selskapet Dumoulin har utviklet for å fjerne rånesmak på svinekjøtt. Kastreringsmetoder diskuteres stadig heftigere i mange EU-land, og det er et forsøk på å finne et nytt alternativ til dagens metoder.

Ved å fôre med spesielle karbohydrater, særlig inulin eller stivelse, kan fordøyelsen påvirkes på en måte som har positiv effekt på bakteriefloraen i tykk­tarmen. Dette skal være en effektiv fôringsstrategi for å redusere nivåene av skatol og androstenon. Taintstop gis til slaktegriser i to uker før slakting, og det er tilgjengelig i tre varianter, enten som komplett fôr, som 1,5 prosent premiks, eller som 15 prosent konsentrat.

Dette er heller ikke ukjent kunnskap i Norge. Gjennom Hanngrisprosjektet har også norske fôrforskere slått fast at endret bakterieflora i baktarmen kan redusere nedbrytingen til skatol. Aktuelle fôrmidler med fermenterbare karbohydrater kan være for eksempel sikorirot og potetstivelse. 


Sterkere drivhjul
DR 1500 er navnet på det nye driv­hjulet som Big Dutchman lanserte på Eurotier. Tørrfôringssystemer kan ha problemer når de startes opp, og dette kan skape både mye bråk og slitasje. For første gang har nå Big Dutchman lagd et drivhjul som ikke er av metall, men av høykvalitets elastisk plast. Elastisiteten i materialet gir tyngdeavhengig belastning av drivhjulet. Drivhjulet trekker på mange flere tenner, og gir en stillere og mye sterkere drift av kjedebåndet. Det skal også gi økt holdbarhet og mindre slitasje. Dette er ekstra viktig hvis transportavstandene er lange, og mengden av fôr som skal transporteres veier mye. I følge firmaet skal drivhjulet kunne trekke opptil 500 meter lange transportkjeder, og da blir fôrmassene ofte tunge. 


Hjørnerens
Tørrfôringssystemer har ofte en tendens til å tette seg eller stoppe i overgangen fra siloer og inn til husdyrrommene. Det kan skyldes tempera­turforskjeller eller kondensdannelse i transporthjørner. Hog Slat fikk sølv for utviklingen av et hjørne til fôringssystemer som har en diameter på 60 mm, og det har en gjennomsiktig rensedør. Den gjør det mulig med en kjapp visuell inspeksjon av hjørnet fra utsiden, og har en åpning i underkant som gjør det enkelt å få ut møkk eller materiale som blokkerer videre transport.


Grisetoalett
Pig T er altså en gulvkonstruksjon som har evnen til å skille urin og grisemøkk. Et conveyor-belte i plastikk har åpninger som lar urin og andre flytende elementer renne gjennom til et oppsamlingssystem under gulvflaten, og videre til en separat lagertank. Dette reduserer ammoniakkutslippene i dyrerommet.

Grisemøkka, strø eller andre rester av organisk materiale fraktes videre til gjødselsystemene via transportbeltet, som er et roterende gulv som ruller i svært lav hastighet. Gulvet blir dermed rent og pent av seg selv. Roteringen fører også til at dreneringsåpningene for det flytende regelmessig ruller 180 grader rundt og åpner seg igjen hvis det skulle ha kommet rester i dem som tetter gjennomgangen av urin. Mye renhold blir dermed automatisert.