Publisert: 07.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

HK Scan med eget fôr og rådgivning


HK Scan med eget fôr og rådgivning

Slakteriet HK Scan i Sverige kopierer hva de har gjort i Finland. De satser som fôrleverandør koblet mot rådgivning. Tanken er å ha et komplett fôrkonsept for både ku, gris og sau der kundene er de som leverer slakt til HK Scan. Men det er ikke noe krav om at en må bruke Scan-fôret, bortsett fra de som har spesialavtaler som for eks levering av rapsgris.

– Vi ønsker tilby noe ekstra til våre leverandører. Det handler ikke bare om hvilket fôr en skal bruke, men også hvordan en bruker det. Rådgivning blir en viktig del av fôrkonseptet, men vi skal ikke bli noe fordyrende mellomledd, sier Anna-Maria Larsson ansvarlig HK Scan fôrsatsing i Sverige til avisa Jordbruksaktuelt.

HK Scan har ingen planer om å bygge fôrfabrikker. De ønsker kun å stå for reseptene, og ha avtaler med de som lager fôr pluss også avtaler med leverandører av biprodukter. De har allerede skrevet en slik avtale med en ny etanolfabrikk i Gøteborg. Avtalen gjelder leverandører til Scan innen 15 mil fra Gøteborg.