Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

HK Scan ble store da finske bønder gikk på børs

Finske HK Scan ble virkelig kjent for oss nordmenn gjennom oppkjøpet av Swedish Meats’ slakterivirksomhet i fjor. Selskapets administrerende direktør, Kai Seikku, sier til Svin at børsnoteringen la grunnlaget for ekspansjon.


HK Scan ble store da finske bønder gikk på børs

Finske HK Scan ble virkelig kjent for oss nordmenn gjennom oppkjøpet av Swedish Meats’ slakterivirksomhet i fjor. Selskapets administrerende direktør, Kai Seikku, sier til Svin at børsnoteringen la grunnlaget for ekspansjon.

 

HK Scan var inntil i fjor vinter ikke mye større enn vårt eget Nortura, og målt i omsetning er det fortsatt ikke veldig langt foran. Konsernet er nest størst i Finland, etter Atria, men har gjennom oppkjøp og satsing de siste 10 årene blitt størst innen slakting i både Sverige, Estland og Latvia. Selskapet er, sammen med Danish Crown, nummer to i Polen. Dessuten er HK Scan en betydelig aktør i Litauen. Svin har intervjuet konsernsjefen Kai Seikku og spurt hvordan denne veksten har vært mulig.

 

Vinn eller forsvinn

– Etter at Finland gikk inn i EU, måtte vi ta noen strukturgrep. Det var vinn eller forsvinn. HK var et middels stort samvirkeslakteri eid av bøndene. Disse dannet i 1996 et holdingselskap der de sikret eierskapet i slakteri og foredlingsvirksomheten. For å kunne vokse var det behov for mer kapital. Året etter gikk vi derfor på børsen, men først ble de opprinnelige aksjene omdannet til K-aksjer, slik at hver av de gamle aksjene hadde 20 stemmer, forteller Seikku.

– Ikke lenge etter kjøpte vi det ledende slakteriet i Estland. Snart kjøpte vi også i Lettland og Litauen, opplyser Seikku. Deretter fulgte en kort konsoliderings- og implementeringsfase før nye oppkjøp stod for tur.

– Vi satset på fjørfe i Estland, pluss at vi kjøpte 20 prosent av et stort polsk slakteri. I Polen var det også andre på raid, blant annet Danish Crown, forteller Seikku. Det endte med at danskene og finnene fant tonen. Sammen kjøpte de hele det polske slakteriet.

– I 2006 kom så Swedish Meats i spill. Vi var usikre på om det var riktig å gå inn i Sverige. Dette ville bety at selskapets virksomhet ble fordoblet over natten. Dette var et stort skritt å ta. Men vi satset, og vant kampen foran vår konkurrent og Finlands største samvirkeslakteri Atria, forteller Seikku. Kjøpet ble dels finansiert ved å utstede nye aksjer som de svenske bøndene overtok.

 

Trenger konkurranse

– Hvorfor har ikke Atria og HK slått seg sammen, undrer vi? – Det hadde ikke våre konkurransemyndigheter godtatt. Vi er konkurrenter både i Finland, Estland og Sverige. Konkurranse er det bestemt at vi må ha. Hvis vi ikke konkurrerer med Atria blir det noen andre, sier Seikku. Slikt sett er Atria en god konkurrent.

– Selv om vi er konkurrenter samarbeider vi også, for eksempel om forskning, men også når det gjelder storfe- og kalkunslakting, opplyser Seikku. Liknende forhold har de med Danish Crown.

– Vi samarbeider med danskene i Polen, men er konkurrenter i Finland, Sverige og Danmark, forteller Seikku. HK Scan har faktisk 45 ansatte på et anlegg i Danmark, og lykkes kanskje bedre med sin lille satsing der, enn danskene har greid i Finland.

 

Lokal tilknytting viktig

Selv om HK Scan ekspanderer og kjøper selskap i flere land, forsøker det i stor grad å ivareta det lokale. Det gjelder varemerkene, men også mye annet.

– Vi må ta vare på alt det lokale som er viktig. Dette kan variere fra sted til sted, og det blir alltid en vurdering hva vi skal beholde lokalt og hva en kan sentralisere. Løsningen er ofte ikke å sentralisere, sier konsernsjefen.

Han leder nå slakterier i seks land, med tre religioner, og ti ulike språk.

Selv snakker han godt svensk, engelsk og tysk i tillegg til finsk og estisk som ligner finsk.

– Men jeg skulle ønske jeg kunne enda mer språk. Vi finner kommer ikke langt med finsk når vi er ute i verden, smiler Seikku.

 

Grisen er basis 

Over halvparten av det HK Scan slakter er gris. 

– Svinebonden er derfor veldig viktig for vår virksomhet. Dernest følger storfe og kylling/kalkun. Men det er fjørfe som i øyeblikket vokser mest, opplyser Seikku. 

HK Scan som selskap er sterkt opptatt av at husdyrproduksjonen skal ha så gode vilkår som mulig. Det gjelder alle landene rundt Østersjøen.

– Hvis ikke bonden kan leve, har heller ikke vårt firma noen framtid, sier Seikku.

 

Sterkere kjeder

Gjennom tilstedeværelse med slakting/ foredling rundt nesten hele Østersjøen pluss eksport til både Russland, Japan og England, forhandler HK Scan med 30-40 ulike matvarekjeder.

– Det gir oss kunnskap og erfaring. I Finland har vi to store nasjonale kjeder som har tre fjerdedeler av markedet. Lidl er nummer fire i Finland, og dem møter vi i flere land. Men jeg har hørt at de har trukket seg ut av Norge. Det var en stor nyhet. Ellers forhandler vi med engelske Tesco i Polen, opplyser Seikku.

Han tror kjedene bare blir sterkere, og dermed enda mer krevende som kunder.

– De ønsker mer egne merkevarer, sier Seikku. Han tror den beste måten å møte store og mektige matvarekjeder på for et kjøttkonsern er å selv være stor.

 

Kanskje Norge?

I dag er HKScan inne i en slags konsolideringsfase nå etter å ha overtatt Swedish Meat.

– Vi prøver å få ut synergien av det vi har i Sverige. Svenskene har forresten lært oss mye. De har stor kompetanse og er langt framme i denne bransjen, sier Seikku. På sikt tenker HK Scan imidlertid på mer vekst.

– Kanskje vi krysser grensa til Norge? undrer finnen. Men han tror det er mer sannsynlig at de ser sørover eller østover.

– Russland er spennende. Atria er inne der. Spennende er også Ukraina. Men det er viktig å time eventuelle framstøt riktig, sier Seikku.

Da er det kanskje sikrere å satse i nye EU-land i øst og sør. Nå har børsen i Finland og HK Scans aksjekurs falt mye siste halvåret. Men før det har HK Scanaksjen hatt en sterk kursutvikling.

 

FAKTA/HK Scan

Kjøttkonsern organisert som et AS med virksomhet/kontorer i ni land. Likevel er det ikke veldig mye større enn Nortura er i Norge målt i omsetning. Halvparten av slakterivirksomheten foregår i Sverige, og en tredjedel i Finland. Men det er de fiske bøndene som har makta. De eier 35 %, og svenske bønder 12 % av aksjene gjennom egne morselskap. Målt i antall stemmer har de finske bøndene 73 % og svenskene 12 % av stemmene.

Det er uro i Sverige rundt hva man skal gjøre med innflytelsen sin i HK Scan. Skal en sammen med finnene danne et selskap for å sikre tilførslene og ta seg av rådgivning? For kort tid siden ville svenskene gjøre det motsatte, danne et markedsselskap som selger slaktet til de som betaler best. Hva svenskene gjør blir spennende, men de vurderer å selge sine aksjer og fordele salgssummen til hver enkelt bonde. Men akkurat nå er det lav aksjekurs og en får lite igjen for den operasjonen.

De finske bøndene har derimot brukt vinteren til å kjøpe aksjer mens børskursene har vært lave. HK-Scans aksjekurs var på det høyeste i fjor på 170 kr. Den ligger nå på rundt halvparten. Det priser selskapet til ca 3,4 milliarder NOK på børsen. Bokført egenkapital i Nortura er 2,4 milliarder.

 

Nøkkeltall 2007 (sammenlignet med Nortura)

 

HK 2007

Nortura 2007

Omsetning (millioner NOK)

17200

15800

Slaktemengde (ca. mill. kg)

500

220

Andel gris

ca 50%

ca 40 %

Resultat før skatt (mill. NOK)

440

126

Ansatte

ca 7200*

ca 6800

*(minus ansatte i Polen, tallene fra Polen på slaktemengde/omsetning er inne med HKScan sin andel)