Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Stikkord:

Avtroppende styreleder Geir Heggheim:

– Grisen står foran en opptur

– Jeg tror svinenæringa står foran en opptur. Markedet vil snu, og det er kritisk viktig for hardt pressete svineprodusenter. Dessuten tror jeg grisen blir en klimavinner.


Det sa Geir Heggheim i sin siste tale til Norsvins årsmøte som styreleder.

– En opptur er også helt nødvendig. Siste år har vært preget av overproduksjon, reduserte prisuttak, kostnadsvekst på flere viktige innsatsfaktorer og svært presset økonomi. Jeg får mange henvendelser fra svineprodusenter som sier at de ikke har penger til å betale regningene sine. På toppen av det hele hadde vi en tørkesommer som skapte svært store utfordringer for de som driver tilleggsproduksjoner som korn, gras og grønnsaker, sa Heggheim.

Klimavinner
I et klimaperspektiv mente den avtroppende styrelederen at grisen kommer til å bli en klimavinner. Grisens plass og betydning i det grønne skiftet vil garantert få mer oppmerksomhet, ikke minst fordi Norsvin utvikler en enda mer fôreffektiv gris på energibasis, samtidig som det er god framdrift mot en mer proteineffektiv gris som kan utnytte andre proteinkilder enn de som dominerer i dag.

– Aldri før har vi hatt en friskere og mer effektiv gris enn i dag. Aldri før har det blitt jobbet så godt for å rydde opp i den negative trenden når det gjelder dyrevelferd. Implementeringen av dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er et eksempel på det. Hele næringa og hele verdikjeden har stått skulder ved skulder for å prestere nettopp på dette, sa han.

Økonomisk opptur
Heggheim trakk også fram at det nå er betydelig lysning når det gjelder markedssituasjonen.

– Jeg er rimelig sikker på at prisene vil rette seg allerede til sommeren. Det er viktig at vi snart begynner å tjene penger igjen. I siste prognose ser vi tendensen som vi har sett før. Når ett tiltak begynner å gi effekt, gir ofte andre tiltak effekt samtidig. Utfallet kan veldig lett bli et år med økt engrossalg. Av og til kan en få inntrykk av at forbruket av svinekjøtt nærmest er i fritt fall, men faktum er at vi i fjor hadde en reduksjon på 0,6 prosent mot null prosent året før, sa Heggheim.

Vil unngå splittelse
Svineprodusentene har vist stort engasjement i forbindelse med innskjerpinga av forskriftene til husdyrkonsesjonslovene for å redusere engangspurkeproduksjonen.

– Styret har prøvd å vekte alle uttalelsene vi har fått, og jeg håper at vi med vår uttalelse kan gå videre med et regelverk som vil eliminere videre satsing av denne typen produksjon og omgåelse av regelverket. I tillegg har vi understreket avlsbesetningenes særskilte behov, sa Heggheim.

Men han erkjente at saker som dette kan være splittende for næringa. I demokratiske prosesser vil det alltid være noen som ikke når gjennom med sine synspunkter, men Heggheim håpet at alle vil stå sammen om utfallet når beslutningene blir tatt. Det er så få bønder igjen i norsk svinenæring at det blir enda viktigere framover at de som er igjen står sammen og møter nye korsveier som et samlet vinnerlag.

Villsvintrusselen
I grensetraktene mot Sverige har det etablert seg en villsvinstamme på cirka tusen dyr. Norske myndigheter har klassifisert villsvin som uønsket i norsk fauna, og Heggheim etterlyste behovet for tøffe tiltak for å unngå eksplosjon av villsvinstammen. Dette angår hele landet. Han viste til at Vitenskapskomitéen for mat og miljø har konkludert med at uten drastiske tiltak i Norge vil villsvinstammen kunne vokse og spre seg til nye områder i løpet av få år. Populasjonen dobler seg hvert tredje år, og det vil være cirka 40 000 dyr om 12 – 15 år uten drastiske tiltak.

Målpris som i 2015
– Norsvin tror at svinekjøttmarkedet vil balanseres innen utgangen av neste avtaleår, og krever derfor en økning av målprisen for svinekjøtt på 50 øre. Målprisen har stått uendret siden 2015, mens kostnadene har økt jevnt og trutt. Selv med uttak av dagens målpris og lavest mulig omsetningsavgift vil ikke økonomien i næringa være tilfredsstillende. En eventuell heving av kornøkonomien kan kun skje ved at prisnedskrivninga på fôrkorn øker tilsvarende, sa Geir Heggheim.