Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gode slakteresultater i USA

De første slakteresultatene fra den amerikanske Norsvin-grisen er over all forventning. De ligger helt på topp for alle viktige egenskaper, både hos slaktegrisprodusent og slakteri.


Gode slakteresultater i USA

De første slakteresultatene fra den amerikanske Norsvin-grisen er over all forventning. De ligger helt på topp for alle viktige egenskaper, både hos slaktegrisprodusent og slakteri.

 

Som kjent satset Norsvin International AS sammen med Felleskjøpet Øst-Vest kraftig på USA-markedet for et år siden, da over 600 dyr ble fraktet over til USA på vår regning og risiko. Her presenterer vi status i dag, samt en kort oppsummering av det første året i dette spennende prosjektet.

 

SLAKTET I NOVEMBER

De første purkene ble bedekt i januar, og dermed fikk vi de første grisingene i månedsskiftet mai/juni. Da vi ikke har framfôringskapasitet på vår egen farm, ble neste utfordring å plassere våre avvente smågriser i slaktegrisbesetninger med høy kvalitet på helse og registreringer. Dette lyktes vi med, og i november ble de første grisene slaktet. Og resultatene var bedre enn vi kunne håpe på. Vi visste at våre griser var effektive, men det er dokumenterte resultater som teller.

Både hos slaktegrisprodusenten og på slakteriet fikk vi høre at dette var helt på toppnivå på alle viktige egenskaper, noe som tabellen også viser. Den viser gjennomsnittstall for våre dyr sammenlignet med snitt for de 3 siste månedene på slakteriet. Slakteriets tall representerer flere hundre tusen dyr for denne perioden.

 

GOD PR

Ved å selge smågrisene våre til andre, som fôrer dem fram med godt resultat, får vi også god markedsføring av genetikken vår. En ting er å overbevise slakteriindustrien, men det er også viktig at de som fôrer fram grisen er oppmerksomme på vår genetikk.

Et kritisk forhold for å lykkes i USA er å beholde den gode helsestatusen. Tapsprosenten hos slaktegrisprodusenten viser at vi har klart dette. I vår egen besetning er vi konstant på vakt mot dyr som hoster, og hittil har det vært betryggende stille.

 

BYGGER SEMINSTASJON

I utgangspunktet ble ca. 570 purker fraktet over til USA. Hovedparten av disse var hybridpurker, og hensikten med dette var å kunne levere et stort antall LYLD slaktegris så tidlig som mulig. Det har vi nå oppnådd. Utfordringen nå blir å kunne dekke etterspørselen etter genetikken.

I høst besluttet vi derfor å bygge vår egen seminstasjon. Spaden ble satt i jorda den 14. november, og byggingen er gjort på rekordtid. 16 februar flytter vi inn 120 råner i en helt nybygd stasjon!

Æren for dette skal først og fremst tillegges Roxi og Jeff Thompson som leder satsningen lokalt. De står på dag og natt for å kjempe til seg en andel for vår genetikk i USA-markedet, som til sammen produserer 100 millioner slaktegris årlig. Men vi kan vel også bevilge oss et lite klapp på skulderen når det gjelder hva vi har klart å avle fram her hjemme, samt at vi har eiere som ser verdiene og tør å satse ute.

 

Tabell 1: resultater fra slaktegrisbesetningen

Innvekt

21,7 kg

Sluttvekt

127,8 kg

Tapsprosent

2,1

Daglig tilvekst

837 gram

Fôrforbruk/kg tilvekst

2,52

 

 

 

Tabell 2: resultater fra slakteriet

 

Norsvingriser

Snitt slakteri 3 mnd.

Snitt slaktevekt

96,3 kg

91,8 kg

Kjøttprosent

58,15

56,59

Spekk 1 (10. ribben)

20,82 mm

23,87 mm

Spekk 2 (siste ribben)

20,82 mm

23,11 mm

Dybde ryggmuskel

69,34 mm

66,04 mm

Areal ryggmuskel

18,74 cm2

17,65 cm2