Publisert: 04.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gode dekningsbidrag i november

Bortsett fra i slaktegrisproduksjonen blir det god forbedring av resultatet fra første til andre halvår i 2011. Litt lavere fôrpris er noe av forklaringen. Sammenliknet med 2010 ser vi en betydelig forbedring i lønnsomheten for alle produksjoner, prosentvis størst i slaktegrisproduksjonen.


Gode dekningsbidrag i november

Bortsett fra i slaktegrisproduksjonen blir det god forbedring av resultatet fra første til andre halvår i 2011. Litt lavere fôrpris er noe av forklaringen. Sammenliknet med 2010 ser vi en betydelig forbedring i lønnsomheten for alle produksjoner, prosentvis størst i slaktegrisproduksjonen.

Priser

Prisøkningen på slakt i oktober ble 10 øre lavere enn vi regnet med i forrige Grisebørs. Prisen økte med 30 øre pr kg 10. oktober, og vi fikk en ny prisøkning på 40 øre 24. oktober. Før jul regner vi med det blir en prisnedgang på ca 1 kr. Det vil bli noe annerledes prisnedtrapping hos Nortura i år sammenlignet med tidligere, men for størsteparten av grisen som leveres regner vi med det blir en prisnedgang på 1 krone i løpet av desember. Etter nyttår vil avvikling av matproduksjonsavgifta gi en positiv effekt på utbetalingsprisen (49 øre), men det ligger også an til at omsetningsavgifta vil øke med 30 øre. Dette gir en nettoeffekt på utbetalingsprisen på ca 20 øre pr kg. Etter prisnedgangen på smågris i løpet av september ligger noteringsprisen nå på 650 kr, og vi har lagt inn i prognosen at denne prisen vil gjelde framover. Hvis markedet bedrer seg kan det være håp om en økning i smågrisprisen på nyåret, men vi har ikke regnet med dette i vår prognose. Purkeleia ved smågrispris på 650 kr er beregnet til 3580 kr. Fôrprisene har vist seg å bli noe lavere enn vi antok i forrige Grisebørs, og dette forbedrer lønnsomheten noe. Vi regner med en månedlig økning i fôrpriser på ca 2 øre pr fôrenhet framover. Av andre prisendringer som har påvirket lønnsomheten denne høsten er økningen i kombinerttillegget og økt pris på livpurker.

Lønnsomheten

Vår prognose viser en god forbedring av resultatet fra 1. til 2. halvår 2011 for de ulike produksjonene, bortsett fra i slaktegrisproduksjon hvor det ser ut til å bli om lag likt gjennomsnittlig dekningsbidrag i 1. og 2. halvår. Sammenlignet med 2010 ser vi i 2011 en betydelig forbedring i lønnsomheten for alle produksjonene og slaktegrisproduksjon viser størst prosentvis forbedring fra 2010 til 2011. Målprisøkningen på 1,20 kr fra 1. juli har gitt mulighet for å ta ut noe økte priser, og har stor betydning for økonomien i svineproduksjon. Slik det ser ut nå i forhold til markedet, ligger det an til prisuttak ca 50 øre under målpris dette avtaleåret. Etter prisøkningen i oktober og effekt av reduserte fôrpriser, beregner vi dekningsbidrag i kombinert på vel 20.000 kr per årspurke i november. Vi må tilbake til 2007 for å se tall på høyde med dette. Det er viktig å merke seg at vi med virkning fra 1. juli har gjort en del endringer av forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. Dette gjelder hovedsakelig antall beregna avvente per årspurke (økt fra 22,7 til 23,3), fôrforbruk hos smågris (redusert fra 2,0 til 1,9 FEn pr kg tilvekst), dødelighet hos slaktegris (økt fra 2,0 til 2,2 prosent) og økning på ca 5 prosent av variable kostnader som veterinær, medisin, forsikring og strø. Disse endringene gir til sammen en positiv effekt på dekningsbidragene; ca 800 kr pr årspurke i smågrisproduksjon, ca 600 kr i kombinert produksjon og ca 380 kr pr kull for satellitt i purkering. År Mnd Vekt Slakt pris Smågris pris Smågris Fôr kr prFEn** DB DB DB DB pr kull Kjøp* Salg Slakte- Gris smågris kombinert satellitt Jan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627 Feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 11812 2007 Mar 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661 Apr 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572 Mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072 Juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078 juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865 Aug 78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368 sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597 okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246 November 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074 Desember 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134 Snitt 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176 2008 Jan 79 20,39 650 823 2,59 245 11081 17565 Feb 79 20,43 658 840 2,62 233 11252 17274 mar 80 20,29 670 826 2,65 229 11343 17101 apr 79 20,18 673 812 2,71 208 11250 16383 Mai 78 20,10 690 800 2,74 171 10735 15889 Juni 78 20,15 690 800 2,77 156 10639 15627 Juli 78 20,94 682 800 2,79 200 10076 16336 Aug 78 20,85 670 800 2,79 204 10046 16132 sept 78 20,89 670 754 2,84 195 8855 15753 okt 78 20,98 670 740 2,88 198 8499 15790 November 79 21,39 670 759 2,93 224 8757 16192 Desember 75 20,80 624 745 2,95 186 8379 14283 Snitt 78 20,62 668 792 2,77 204 10076 16194 2009 Jan 78,3 19,78 610 731 3,01 137 7930 12773 Feb 77,6 20,87 629 730 3,03 193 7877 14363 mar 77,9 20,79 615 730 3,02 205 7822 14256 apr 77,6 20,72 601 730 3,02 210 7813 14057 mai 77,3 20,76 600 730 3,05 206 7735 13867 jun 77,8 20,74 600 707 3,08 200 7130 13647 juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720 Aug 77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714 sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222 okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693 November 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675 Desember 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562 Snitt 78 20,57 593 717 3,04 202 7673 13879 2010 Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919 Feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549 mar 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491 apr 79,3 20,94 600 750 3,03 238 8835 15105 mai 78,5 20,98 600 750 3,06 227 8759 14793 jun 78,1 20,89 606 750 3,08 205 8910 14592 Juli 77,8 20,33 620 755 3,06 170 9639 13699 3244 aug 78,0 20,43 620 755 3,05 181 9619 13922 3134 sept 78,6 20,49 620 738 2,99 205 9486 14688 3082 Okt 78,9 20,97 620 735 2,96 252 9304 15612 3038 November 78,7 21,59 620 720 2,92 310 9002 16906 2923 Desember 75,9 21,29 603 715 2,91 279 8884 15849 2885 Snitt 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051 2011 Jan 79 20,58 600 715 2,91 256 8834 15541 2880 Feb 78,8 20,87 585 721 2,92 290 8855 15839 2916 Mar 79,7 20,66 580 745 2,93 283 9364 15561 3088 Apr 79,8 20,64 580 745 2,94 279 9363 15461 3083 mai 79,8 21,07 586 761 2,96 302 9777 16170 3196 jun 79,1 21,02 610 785 2,98 263 10277 15816 3369 Juli 78,9 21,33 610 794 3,02 271 11228 17148 3732 aug 78,7 21,71 626 835 3,05 275 12077 17526 4041 sept 79,4 21,82 650 810 3,02 273 11690 18228 3889 okt 79,6 22,03 659 785 2,97 296 11266 19070 3725 Nov 79,0 22,50 700 785 2,93 293 11347 20030 3728 Des 77,0 21,90 675 785 2,93 252 11235 18417 3711 Snitt 79,1 21,34 622 772 2,96 278 10443 17067 3447 2012 Jan 79,0 21,70 650 785 2,94 278 11187 18386 3698 Feb 79,0 21,70 650 785 2,96 273 11139 18238 3684 mar 79,0 21,70 650 785 2,98 269 11091 18091 3671 *) noteringspris 3 måneder tidligere **) pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag. I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.