Publisert: 07.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gjensidige gir svinebesetninger karakterer

Gjensidige har nettopp besøkt en rekke gårdsbruk med svin, men skal straks ut på en ny runde. Nå er det smitterisiko som skal gjennomgås. – Målet er å redusere risiko, forklarer Torfinn Jæger.


Gjensidige gir svinebesetninger karakterer

Gjensidige har nettopp besøkt en rekke gårdsbruk med svin, men skal straks ut på en ny runde. Nå er det smitterisiko som skal gjennomgås. – Målet er å redusere risiko, forklarer Torfinn Jæger.

 

Han er produktsjef for husdyr og gartneri Gjensidige.

Svin skrev for et år siden at Gjensidige skulle besøke en rekke svinebesetninger. Fokus var da brannrisiko. Nå har de et lignende opplegg på gang, men med fokus på smitterisiko. De har i samarbeid med helsetjenesten for Svin utarbeidet et opplegg for gjennomgang av flertallet av landets svinebesetninger med hensyn til smitterisiko. Også andre husdyrproduksjoner vil få en lignende gjennomgang. Men grisen er først i løypa, og de første besøkene er allerede unnagjort.

 

 

Omsetning over 1,5 million

 

Opplegget gjelder alle smågris- og kombinertprodusenter som selger smågris og slakt for mer enn 1,5 millioner korner årlig. For slaktegrisprodusenter er grensen 2 millioner. Dette vil i praksis trolig si smågrisprodusenter med mer enn 70 purker, og slaktegrisprodusenter som fôrer opp mer enn 1200 slaktegriser i året. I tillegg vil alle avlsbesetninger og nav og satellitter i purkeringer få et besøk. Gjennomgangen kommer på toppen av at alle svinebesetninger med en forsikringsdekning over 15 millioner har vært i søkelyset med hensyn til brannrisiko.

– Vi har vært i kontakt med over 1000 svinebruk. Vi har noen igjen, men jobben er snart avsluttet, forteller sier Frode Narud, sjef for risikostyring i landbruk, Gjensidige. Flertallet av de besøkte brukene har fått et eller flere pålegg. Dette kan være pålegg om å montere brannvarslingsanlegg, pålegg om el-kontroll, eller det å få temperaturfølere montert på ventilasjonsvifter.

 

 

10 punkts sjekk

 

I besøksrunden som kommer nå er det 10 punkter Gjensidige ønsker gå gjennom. Alle punktene gjelder ikke alle typer besetning, eller vil ha ulik vekting hos ulike typer besetninger. De 10 punktene er: 1. Personinngang, smittesluse m.m.2. Utlasting av smågris (smågris, komb.besetninger)3. Utlasting av slakt (Kombinert, slaktegrisbesetninger)4. Innkjøpsrutiner5. Intern smittebeskyttelse (renhold, puljedrift, flere dyregrupper i en avdeling, m.m.)6. Andre forhold (tilgang fugl-katt, kryssende trafikk m.m.)7. Mulighet for gjødselgass8. Ventilasjon9. KSL10. Samdriftsforhold (hvis annet enn purkering)På bakgrunn av gjeldene rutiner/forhold, og hvilken type besetning du har, gis gården en karakter for smitterisiko.

 

 

Høyere egenandeler

 

– Målet med denne gjennomgangen er ikke høyere premier, men redusert risiko, forklarer Torfinn Jæger i Gjensidige. En del vil derfor få påpekt konkrete tiltak de må følge opp. Det kan være alt fra enkle tiltak som å sette opp skilt med eiernes navn og telefonnummer på inngangsdøra, til mer kostnadskrevende tiltak. Men hvis tiltak ikke kan eller vil følges opp, kan resultatet bli høyere forsikringspremie. Jæger har ikke satt noen frist for når 10 punkts gjennomgangen skal være ferdig.

– Men vi har delt landet i fire forsikringsområder hvor alle har fått en assurandør med spesialkompetanse og ansvar for gjennomføring av dette. Denne personen skal også trekkes inn hvis det er spesielle forhold i besetningen. Men normalt er det andre lokale personer med kompetanse som følger opp ute hos kunden, forklarer Jæger.

 

 

Svineinfluensa opphevet 

Gjensidige innførte i fjor stopp for at nye husdyrforsikringer skulle gjelde utbrudd av svineinfluensa (AH1N1). Dette er nå opphevet, og nye forsikringer vil også gjelde utbrudd av denne sykdommen.

– Vi har nettopp hatt en gjennomgang der dette ble vedtatt, opplyser Jæger.